Videospeler inladen...

Het plan van de Brusselse regering: alle Brusselse kinderen moeten drie talen (Nederlands, Frans en Engels) beheersen 

Alle Brusselse kinderen moeten op hun 18 jaar minstens het Nederlands, Frans en Engels beheersen. Dat is het ambitieuze streefdoel dat in de oriëntatienota van Sven Gatz (Open VLD) staat. Een nota die hij vanmiddag zal voorstellen in het parlement. Gatz wil Brussel op die manier internationaal op de kaart zetten als meertalige regio. 

De cijfers voor het Brusselse gewest spreken voor zich: er zijn 1,2 miljoen inwoners, 180 nationaliteiten en meer dan 100 gesproken talen. Na Dubai is Brussel op die manier de meest kosmopolitische regio van de wereld. 

"Om die kosmopolitische grootstad beter te laten functioneren, om de sociale cohesie tussen de bewoners te stimuleren en om hen sterker te maken op de arbeidsmarkt, heeft de Brusselse regering van meertaligheid een beleidsprioriteit gemaakt", duidt minister van Meertaligheid Sven Gatz (Open VLD).

De Brusselse regering heeft van meertaligheid een beleidsprioriteit gemaakt 

Sven Gatz - bevoegde minister

Draagvlak voor meertaligheid groeit

Uit onderzoek blijkt ook dat het draagvlak voor twee- en meertaligheid in Brussel groeit. Een meerderheid van de Brusselaars steunt één of andere vorm van meertalig onderwijs en vindt talenkennis essentieel voor het vinden van een job. Voor 70 procent van de Brusselaars is meertaligheid een essentieel onderdeel van de Brusselse identiteit. Volgens de laatste Taalbarometer (2018) is 90 procent van de Brusselaars voorstander van tweetalig lager onderwijs.

"De voordelen van meertaligheid zijn legio. Naast een job op de arbeidsmarkt, bevordert meertaligheid ook de samenhang tussen Brusselaars onderling. In hun superdiverse en meertalige stad, maar ook daarbuiten, is het spreken van meerdere talen belangrijk voor een gedeeld burgerschap, waarin iedereen zich verstaanbaar kan maken en elkaar kan begrijpen. Meertaligheid maakt deel uit van de Brusselse identiteit en zal dat in de toekomst nog meer doen", klinkt het bij Gatz.

Naast een job op de arbeidsmarkt, bevordert meertaligheid ook de samenhang tussen Brusselaars onderling

Sven Gatz - bevoegde minister

Maar wat betekent "meertaligheid" nu voor Gatz? "Wie regelmatig met meerdere talen in aanraking komt en minstens een eenvoudige conversatie in die talen kan voeren, wordt als meertalig beschouwd. Daarbij wordt vertrokken van de twee officiële talen van Brussel, Nederlands en Frans, aangevuld met Engels als economische en culturele wereldtaal." Daarnaast erkent de Brusselse regering uitdrukkelijk het belang en de meerwaarde van de talrijke thuistalen die het gewest rijk is.

Wie regelmatig met meerdere talen in aanraking komt en minstens een eenvoudige conversatie in die talen kan voeren, wordt als meertalig beschouwd

Sven Gatz - bevoegde minister

Wat zegt het plan?

De nota van Gatz is om eerst alle bestaande initiatieven en projecten die rond meertaligheid draaien in kaart te brengen. Dat wordt de basis voor de Raad voor Meertaligheid, waar academici, experten, scholen en andere partners een plan van aanpak zullen opstellen. 

Concreet gaat Gatz nu samenzitten met de bevoegde ministers van Onderwijs en gaat hij ook de taaluitwisseling tussen leerkrachten uit de Vlaamse en Franse Gemeenschap stimuleren.

Ook de taalondersteuning voor Brusselse bedrijven en organisaties is cruciaal. "Brussel heeft dus bij uitstek nood aan continu maatwerk op het vlak van taalbeleid", luidt het in de beleidsnota. Daarnaast wil de regering een Talenpunt oprichten dat het aanbod aan taalopleidingen gericht naar werkzoekenden uitbouwt en versterkt.

Herbeluister hier het gesprek met minister Gatz in "De ochtend" op Radio 1:

Maar Vlaams minister voor Brussel Benjamin Dalle (CD&V) vraagt zich af of het streefdoel van Gatz wel haalbaar is.

"Drietaligheid zou mooi zijn, maar laat ons starten met uitstekende tweetaligheid Nederlands - Frans", schrijft hij op Twitter. Die boodschap herhaalt hij nog eens in "De ochtend" op Radio 1. "First things first, ik denk dat we eerst met de kennis van het Frans en het Nederlands moeten bezig zijn. Recent onderzoek zegt bijvoorbeeld dat slecht 7,8 procent van de Franstalige leerlingen in Franstalige scholen op hun 18 jaar Nederlands kent. Eigenlijk zou dat 100 procent moeten zijn."

Laat ons werken aan concrete acties om ervoor te zorgen dat leerlingen in Franstalige en Nederlandstalige scholen perfect tweetalig zijn

Benjamin Dalle - Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media

"Mijn boodschap is: drietaligheid, zeer graag, maar laat ons werken aan concrete acties om ervoor te zorgen dat leerlingen in Franstalige en Nederlandstalige scholen perfect tweetalig zijn. De kennis van het Engels is ook belangrijk, maar is vandaag geen prioriteit." 

Herbeluister hier het gesprek met minister Dalle in "De ochtend" op Radio 1:

Wat vinden leerlingen van Sint-Ursula in Laken van het plan van de Brusselse regering? Ons jeugdjournaal "Karrewiet" vroeg het hen: 

Videospeler inladen...

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen