2014 Getty Images

Gevallen door een put in de weg? Laat je niet zomaar opzijzetten door verzekering die niet wil tussenkomen

Wie struikelt door een put in de weg, kan de wegbeheerder aansprakelijk stellen, ook al schuift die de verantwoordelijk­heid in eerste instantie van zich af. Dat is het oordeel van professor aansprakelijkheidsrecht Thierry Vansweevelt op een heel aantal verhalen die binnenlopen bij "De inspecteur" op Radio 2.

Jenny kwam ten val in Ieper. Ze struikelde omdat er in het wegdek een aantal kasseien verdwenen waren. Ze brak haar pols en dus stapte haar man Roger naar de stad in de hoop een deel van de kosten op de stad te kunnen verhalen. Niet veel later krijgt het koppel een brief van de verzekerings­maatschappij van de stad om de verantwoordelijkheid af te wijzen. De brief struikelt bijna over het aantal argumenten dat wordt aangereikt.

Ellenlange brief boordevol argumenten

De verzekeringsmaatschappij zegt dat een kassei die ontbreekt niet abnormaal is en dat je die zelf maar moet opmerken: "De aansprakelijkheid van de openbare besturen kan immers slechts dan ingeroepen worden als het ongeval te wijten is aan een weggedeelte waarvan de toestand abnormaal en onvoorzienbaar is voor een aandachtig weggebruiker die er op bedacht is te waken over zijn eigen veiligheid."

In de brief die Jenny en Roger van de verzekerings­maatschappij krijgen, staan allerlei vonnissen van vorige incidenten.

  • Ook voetgangers mogen van een zich aandienende kasseistrook niet verwachten dat ze effen is als een vloertapijt. Indien zij, bij klaarlichte dag als normaal voetganger, er een doorsnee oplettendheid, gericht op de kasseistrook (en niet afgeleid door iets anders) op had nagehouden en erop bedacht was geweest te waken over haar eigen veiligheid, had zij beslist een val en de daaruit voortvloeiende schade kunnen voorkomen. Met andere woorden: je moet dus opletten op een kasseistrook. En je niet laten afleiden. “Eigen schuld, dikke bult” dus.
  • Maar ook een gewoon voetpad met een put erin is volgens rechters en verzekeringen niet abnormaal. "Dergelijk kleine onvolkomendheid, die zichtbaar was, kan niet als een gebrek in een voetpad aanzien worden. Een onvolkomendheid in het voetpad beantwoordt aan de maatschappelijke verwachtingen van elk redelijk mens."
  • Als je struikelt over een losliggende kassei of valt door een put in de weg, dan is dat je eigen schuld. Elke weggebruiker is dan ook de eerste bewaker van zijn eigen veiligheid en dient zelf de nodige voorzorgen te nemen om te verhinderen dat hij over dergelijke kleine onvolmaaktheden ten val komt.

Niet bij de pakken blijven zitten

Professor Thierry Vansweevelt van Universiteit Antwerpen heeft de brief gelezen en oordeelt dat Jenny zich er niet zomaar bij moet neerleggen. De rechtspraak die wordt aangehaald, is niet breed gedragen en dus controversieel. Hij raadt slachtoffers van zo’n valpartij aan om tegen­argumenten aan te reiken. Met getuigenverslagen en foto’s van de put in de weg of de situatie ter plaatse kan je bewijzen dat het hoogteverschil meer is dan een aantal centimeters bijvoorbeeld. En dat er dus wél sprake is van een abnormale toestand. Hij raadt ook aan om te checken of je een rechtsbijstands­verzekering hebt. In dat geval kan je vaak kosteloos in beroep gaan tegen zo’n beslissing van de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij, zeker als je grote schade hebt, of zo’n val bijvoorbeeld leidt tot een periode van arbeidsongeschiktheid.

Meest gelezen