Een zogenoemde "jagger" (archieffoto).

Planepoolen, boomer of jagger? Kies hier het Woord van het Jaar

Van Dale nomineert 19 woorden die voor het eerst opdoken of populair werden in 2019. Nog tot 16 december kunt u hét Woord van het Jaar mee kiezen. Naast een volwassenenwoord is er ook keuze uit kinderwoorden en voor het eerst ook tienerwoorden van het jaar. Yeet!

Naar goede jaarlijke gewoonte is in december het moment aangebroken om het Woord van het Jaar te kiezen: een nieuw woord dat vaak een nieuw fenomeen benoemt. De lijst van 19 genomineerde woorden leest dan ook als een soort jaaroverzicht. 

Stemmen kan tot 16 december op de website van Van Dale; de winnaar kennen we op 17 december. Hier onder vindt u de lijst van 19, met wat uitleg. Welk woord volgt "moordstrookje" op (een fietspad die naam niet waardig), het Woord van 2018?

 • babytheek: uitleendienst voor babymateriaal
 • bezorgschaamte: schaamte die iemand voelt omdat de bezorging van een product dat hij bij een webshop heeft besteld, veel verkeers-, milieu- en andersoortige overlast veroorzaakt
 • boomer: (jongerentaal) persoon, m.n. van gevorderde leeftijd, met ouderwetse denkbeelden of conservatieve opvattingen, synoniem fossiel ◦ verkorting van Engels baby boomer [geboortegolver]
 • dampdode: dodelijk slachtoffer door het roken van elektronische sigaretten
 • egelwegel: doorgang voor egels tussen twee tuinen
 • ecopopulisme: het op demagogische manier aandacht vragen voor milieuproblematiek en klimaatverandering, waarbij wordt ingespeeld op angsten, emoties en vooroordelen van het publiek
 • foertformatie: regeringsformatie die erop uit is formatievoorstellen te laten mislukken
 • jagger: jonge, actieve gepensioneerde
 • jeukrups: eikenprocessierups
 • klimaatspijbelaar: leerling die spijbelt van school om de politiek te attenderen op de klimaatproblematiek
 • lawaaiflitspaal: toestel waarmee kan worden vastgesteld of een voertuig de geluidsnorm overschrijdt
 • planepoolen: (eufemisme) om ecologische redenen samen het vliegtuig nemen
 • pretpedagogie: onderwijs dat niet gericht is op kennisoverdracht, maar op het welbevinden van de leerlingen
 • restregering: (vaak ongunstig) minderheidsregering die overblijft nadat een meerderheidspartij uit de regering gestapt is
 • sorrymuseum: museum in een voormalige koloniale mogendheid, met een etnografische collectie die geheel of gedeeltelijk afkomstig is uit een voormalige kolonie, voor de totstandkoming waarvan de huidige leiding zich verontschuldigt tegenover de nazaten van de bewoners van die kolonie
 • splinterkind: kind van gescheiden ouders
 • toiletplant: plant op de oevers van een waterloop, uit zaad dat afkomstig is van menselijke uitwerpselen die via riolen e.d. in de waterloop terechtkomen
 • verthuizen: je huis opnieuw inrichten als alternatief voor verhuizen
 • winkelhieren: bij lokale bedrijven en winkels kopen

Kinderwoord van het jaar

Ketnet zoekt voor de 9e keer naar het kinderwoord van het jaar, ook samen met Van Dale. Dit zijn de 5 nominaties en er kan tot 14 december gestemd worden via Ketnet.be of de Ketnet-app : 

 • Tingles: tintelingen
 • Karma: alles wat we doen, denken of zeggen, komt uiteindelijk weer bij onszelf terug
 • Bruh: "gast" of "kerel"
 • Sksksk: drukt een lach uit, zowel positief als ironisch (het nieuwe "LOL") 
 • Scrunchie: felgekleurd elastiekje in stof, voor in het haar, maar veel meisjes dragen ze ook rond de arm.
Een scrunchie

En het Tienerwoord van het jaar?

Het nieuwskanaal voor jongeren van de VRT, nws.nws.nws heeft ook een lijst van 4 mogelijke tienerwoorden van het jaar klaar. Stemmen kan (enkel van 13 tot 14 december) en dit zijn de kanshebbers:

 • Hayek: overdreven
 • Yeet: joepie! 
 • Skeer: armoedig  
 • OK boomer: om te verwijzen naar oudere generatie die hen niet begrijpt

In "Karrewiet" gaven kinderen uitleg bij enkele genomineerde kinder -en tienerwoorden:

Videospeler inladen...

Meest gelezen