Sociaal overleg spoor mislukt: staking volgende donderdag

Er komt een 24-urenstaking bij het spoor volgende week donderdag. De staking gaat uit van de socialistische en de liberale vakbond. De christelijke bond doet (voorlopig) niet mee. De staking komt er omdat de directie van het spoor niet wil ingaan op de eisen van de bonden: een loonsverhoging van 1,1 procent zoals in de privésector, het behoud van de 36-urenweek, en extra personeel. 

De staking begint volgende woensdagavond 18 december om 22u. Het is een 24 urenstaking.  Er volgt nog een ultieme verzoeningspoging, maar de procedure voor minimale dienstverlening wordt alvast opgestart, meldt de spoordirectie.  Wat de impact van de staking zal zijn, is moeilijk in te schatten, vooral gezien de minimale dienstverlening. 

Het conflict draait rond een ontwerp van sociaal akkoord voor de periode 2020-2022. De (drie) vakbonden hebben dat verworpen.  Wat zijn de eisen van de bonden ? Een loonsverhoging met 1,1 procent (zoals ook voor de privésector is overeengekomen),  statutaire aanwervingen, dezelfde loonsvoorwaarden voor contractuelen en statutairen, en het behoud van de 36-urige werkweek. 

De christelijke vakbond staakt voorlopig niet mee. De vakbond wacht af wat de verzoeningsvergadering oplevert die nog zal worden gehouden. De directie van het spoor betreurt de staking en laat weten dat ze streeft naar een akkoord met "een zo goed mogelijk evenwicht (...) tussen de noden van de klanten en de optimale aanwending van de middelen die ter beschikking worden gesteld". 

Meest gelezen