Maxime Anciaux - All rights reserved

Stad Brussel maakt 300.000 euro vrij voor culturele sector na besparingen Vlaamse regering

Het stadsbestuur van Brussel maakt 300.000 euro extra vrij voor de culturele sector in de hoofdstad. De stad wil zo de Vlaamse cultuurhuizen steunen na de besparingen die de Vlaamse regering eerder had aangekondigd. Het grootste deel van het geld zal verdeeld worden door middel van een projectoproep.

Begin november kondigde Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) een besparing aan van 6 procent op de werkingsmiddelen van culturele instellingen en 60 procent op de projectsubsidies. Vlaamse culturele huizen in Brussel zullen het daardoor vanaf januari 2020 met minder middelen moeten stellen.

"Voor projecten die afhangen van projectsubsidies is dit bijzonder slecht nieuws", stelt het Brusselse stadsbestuur. Om daar een antwoord op te bieden en de vermindering aan subsidies door de Vlaamse regering een deel op te vangen, heeft het beslist om enerzijds 200.000 euro vrij te maken voor de culturele sector.

Het geld zal verdeeld worden via een projectoproep, "Kangouroe-BXL" genoemd. "Deze oproep richt zich in de eerste plaats tot kunstenaars, gezelschappen, artiesten die creëren met projectsubsidies, met andere woorden de groep waar de besparing het sterkst voelbaar is", meldt het stadsbestuur in een persbericht.

Het is de bedoeling dat zij een project indienen samen met een groter cultuurhuis (hun "kangoeroe") dat hen zal ondersteunen bij het uitwerken van hun idee. Die grotere  cultuurhuizen ontvangen namelijk wel structurele middelen en beschikken over de nodige infrastructuur en personeel, geeft het stadsbestuur aan. Maar het kleinere cultuurhuis "zit aan het stuur" en beslist met welk groter huis het in zee gaat.

De projectoproep wordt gelanceerd op 16 december en loopt tot 20 februari 2020. Het stadsbestuur zal een selectie maken na advies van de administratie en de Brusselse cultuurraad. Een afzonderlijk project kan tot 25.000 euro ontvangen. 

Bovenop de 200.000 euro via de projectoproep verhoogt de Stad Brussel ook de middelen voor haar zogenoemde convenantpartners met 100.000 euro. Dat zijn Nederlandstalige culturele instellingen die structurele subsidies ontvangen van de stad.

Herbekijk hieronder de reportage in "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen