Videospeler inladen...

Kortgedingrechter beslist: "België moet 10 kinderen van IS-strijders laten terugkeren uit Syrië"

De Nederlandstalige kortgedingrechter in Brussel verplicht de Belgische staat om de nodige bijstand te verlenen aan tien kinderen van IS-strijders, zodat ze kunnen terugkeren naar ons land. De kinderen zitten momenteel in een vluchtelingenkamp in het noorden van Syrië. Ze zijn tussen de 6 maanden en 7 jaar oud. De drie moeders van de kinderen en een Syriëstrijder moeten niet worden teruggebracht.

Ons land moet het mogelijk maken dat tien kinderen van IS-strijders kunnen terugkeren uit Syrië. Dat heeft de Nederlandstalige kortgedingrechter in Brussel beslist. De kinderen zijn tussen de 6 maanden en 7 jaar oud. Ze zitten momenteel in een vluchtelingenkamp in Noord-Syrië.

De rechter legt de Belgische staat op om hen bijstand en reisdocumenten te geven, zodat ze onder begeleiding naar België kunnen worden overgebracht. Als dat niet gebeurt, moet ons land een dwangsom van 5.000 euro per kind en per dag betalen.  Maar tegelijk heeft de rechtbank beslist dat de drie moeders van de kinderen en een Syriëstrijder niet moeten worden teruggebracht.

Advocaten Abderrahim Lahlali en Mohamed Ozdemir hadden de kortgedingrechter gevraagd om de Belgische staat te verplichten om zowel de kinderen als de vier ouders te laten repatriëren, maar daar is de kortgedingrechter dus maar gedeeltelijk op ingegaan.

“Die beslissing geldt niet voor de ouders, al zegt de kortgedingrechter wel dat de Belgische staat soeverein kan beslissen om die ouders ook terug te halen”, zegt Lahlali.

"Geen inspannings- maar een resultatenverbintenis"

Volgens advocaat Lahlali betekent dit concreet dat ons land binnen de 6 weken de 10 minderjarige kinderen in het bezit moet stellen van de nodige reisdocumenten en dat er mensen naar Syrië moeten afreizen zodat die kinderen onder begeleiding op het vliegtuig kunnen stappen om naar België terug te keren. Hij ziet dit niet als een "inspanningsverbintenis" die is opgelegd, maar als een "resultaatsverbintenis".

De juridische verplichting om de Franstalige moeders te laten terugkeren en de Nederlandstalige niet, is een schending van het gelijkheidsbeginsel

Advocaat Abderrahim Lahlali

Belgische Staat geconfronteerd met twee uiteenlopende beschikkingen

De uitspraak van de Nederlandstalige kortgedingrechter volgt niet helemaal de uitspraak van de Franstalige kortgedingrechter een aantal weken geleden. Die verplicht ons land om de kinderen samen met de ouders te laten terugkeren naar België.

"Hierdoor zit België in een patstelling", zegt advocaat Abderrahim Lahlali. "De juridische verplichting om de Franstalige moeders te laten terugkeren en de Nederlandstalige niet, is mijn inziens een schending van het gelijkheidsbeginsel. België kan niet twee personen die zich in dezelfde situatie bevinden op verschillende wijze behandelen."

Koerden scheiden ouders en kinderen niet

Volgens Lahlali is er nog een probleem en is de beschikking eigenlijk niet uitvoerbaar, aangezien de Koerden weigeren om moeders van hun kinderen te scheiden.

"De Koerdische autoriteiten hebben twee jaar geleden een beleidslijn gecommuniceerd naar de Belgische Staat en de Europese Unie waar men duidelijk heeft gesteld dat men de moeders onder geen enkel beding scheidt van de kinderen." 

Regering zo goed als zeker in beroep

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zegt in "De ochtend" dat de Belgische staat wellicht in beroep zal gaan tegen de uitspraak: "We hebben de gewoonte om in beroep te gaan tegen dat soort beslissingen."
Wel wil Geens er op wijzen dat kinderen van onder de 10 teruggehaald kunnen worden: "Dat is een beslissing die zeer oud is, en dat hebben we al verschillende keren gedaan zonder rechterlijke dwang. Dus wij zijn zeker niet tegen de repatriëring van kinderen, als dat enigzins kan, én als ze zonder hun moeder mogen terugkomen van de Koerdische autoriteiten en van de internationale humanitaire organisatie."

Bekijk het verslag van "Het Journaal" hier: 

Videospeler inladen...

Meest gelezen