Hilde De Windt

Technologische start-upbedrijven creëren 7.140 banen in Vlaanderen

Heel wat apps die ons dagelijks leven en werken veranderen, worden ontwikkeld door kleine beginnende bedrijven, zogenaamde start-ups. Het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) heeft samen met technologiebedrijf Sirris onderzocht hoeveel er zo actief zijn in ons land en hoeveel mensen er werken. Gent is koploper voor tewerkstelling en HealthTech (technologie voor de zorg) is de belangrijkste sector.

De cijfers van HIVA en Sirris gelden voor 2017. Er waren toen 1.353 start-ups in ons land, goed voor 10.349 banen. Zeven op de tien start-ups liggen in Vlaanderen en zij zijn goed voor 7.140 werknemers. Het gros van de werknemers zijn zaakvoerders en flexibele medewerkers. Nog eens twee op de tien start-ups liggen in het Brussels Gewest. Dat maakt dat Vlaanderen en Brussel goed zijn voor 90% van het totale aantal bedrijven.

Uit het onderzoek blijkt ook dat start-ups vooral een stedelijk fenomeen zijn. Het tegendeel zou verbaasd hebben. Dit is de top drie:

  • Brussel (als Hoofdstedelijk Gewest) 279 starters
  • Gent 157
  • Antwerpen 131

Maar als we kijken naar het aantal banen dat die start-ups creëren, is het verhaal anders. Dan is dit de top drie:

  • Gent 636 werknemers
  • Brussel 513
  • Antwerpen 291

Meeste werknemers man, HealthTech belangrijkste sector

De HealthTech sector (technologie in de zorg) is de onmiskenbare leider in het Belgische start-uplandschap. De onderzoekers verklaren dat door de vergrijzing en de toename van chronische aandoeningen. Deze sector is goed voor 11,5% van alle tech start-ups en 16% van het aantal werknemers.  

Bekijken we de werknemers per geslacht, dan is de meerderheid man (73%). Toch zijn de vrouwen in opmars: bij de aanwervingen in de periode 2016-2017 was 30% een vrouw, een stijging van 4 procentpunt in vergelijking met de twee voorgaande jaren. Dat de meeste werknemers hoopopgeleid zijn (79%), zal allicht weinigen verbazen, net als hun overwegend jonge leeftijd (51% is jonger dan 30 jaar). Voor de stad Gent geven de onderzoekers nog mee dat een start-up er gemiddeld 4 werknemers heeft.

Meest gelezen