Videospeler inladen...

Koen Geens over kinderen van IS-strijders: "België moet enkel papieren en consulaire bijstand verlenen volgens rechter"

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en advocaat Abderrahim Lahlali van de families van IS-terroristen hebben elk een andere visie op de uitspraak van Brusselse rechters die willen dat België tien kinderen van IS'ers terughaalt. Dat bleek vanavond in "Terzake".

Minister Geens heeft nog niet beslist of hij in beroep gaat tegen het vonnis in kortgeding van de Nederlandstalige rechter in Brussel. Die eist dat de staat bijstand geeft voor de terugkeer van tien kinderen van IS-terroristen, zoniet dreigen er dwangsommen.

Ten eerste weigert de rechter om de moeders het recht te geven om terug te keren... Ten tweede moet de staat enkel papieren en consulaire bijstand verlenen aan die kinderen

Minister van Justitie Koen Geens

In "Terzake" vanavond op Canvas stelde Geens dat de rechter niet eist dat ons land die kinderen effectief terughaalt. De staat moet enkel die kinderen papieren en consulaire bijstand verlenen; in het vonnis staat niet dat België die kinderen moet gaan ophalen. Dat kan ook moeilijk omdat België geen rechtsmacht heeft op Syrisch grondgebied, zegt Geens. Als humanitaire organisaties die kinderen helpen terugbrengen, is dat wel goed voor de minister. 

Geens merkt op dat er een extra probleem is. De Syrische Koerden die de IS-gevangenen tot voort kort onder hun hoede hadden, willen dat België -en andere westerse landen- zowel kinderen als moeders terughalen. Een kind alleen onder begeleiding terughalen, kan voor de Koerden enkel als de moeder daarvoor toestemming geeft. Probleem is dat veel van die gevangenenkampen nu onder de hoede staan van Syriërs die aan de kant staan van de Turkse troepen die het land zijn binnengevallen. 

"Rechter eist dat ook moeders terugkeren"

Die argumenten snijden geen hout bij Abderrahim Lahlali, de advocaat van de tien kinderen van IS-strijders en hun families. Hij erkent dat de Nederlandstalige rechter in Brussel niet zo ver gaat als zijn Franstalige collega enkele weken geleden. Die had wel uitdrukkelijk gesteld in zijn vonnis dat de Belgische staat zowel de kinderen als de moeders moest terughalen en niet enkel inspanningen daartoe moest leveren. 

Een dergelijk verschillende uitspraak gaat volgens hem in tegen het principe van de rechtsgelijkheid. De advocaat wil alleszins dat er over zes weken dwangsommen geheven worden als de staat er niet in slaagt om kinderen en moeders terug te brengen. In een geval gaat het ook om een IS-vader. Die dwangsommen zijn vastgelegd op 5.000 euro per kind per dag dat het niet in België is.

Lahlali merkt op dat er dit jaar volgens Child Focus al zeker vijf babies in die gevangenenkampen in Syrië overleden zijn. Toch gaat het volgens hem niet enkel om een humanitaire maatregel, maar is de terugkeer van die mensen ook van belang voor de veiligheid van ons land. 

Bekijk hier het volledige gesprek met minister Geens in "Terzake":

Videospeler inladen...

Meest gelezen