Copyright 2017, Marco Quintarelli, licensed via EyeEm Mobile GmbH

Nederlandse stad Arnhem scheldt schulden kwijt van honderden inwoners

Inwoners van Arnhem die al jaren eerlijk proberen hun schulden terug te betalen en daar niet in slagen krijgen een mooi nieuwjaarscadeau. Al hun schulden bij de stad worden kwijtgescholden. Dat gaat de kas van de hoofdstad van Gelderland wel ruim twee miljoen euro kosten. 

De actie richt zich op mensen die al drie jaar een regeling met de stad hebben om hun schulden af te lossen, maar daar ondanks hun inspanningen niet in slagen. In totaal worden 1400 schulden kwijtgescholden, dat is bijna één op de drie openstaande vorderingen.

Honderden mensen kunnen van de maatregel genieten. Geen 1400 mensen, want de meesten hebben meer dan één schuld openstaan. Vaak gaat het om mensen die moeten rondkomen met een uitkering of een klein inkomen. 

Het kan om 500 euro gaan maar net zo goed om 20.000 

Martien Louwers, schepen van Arnhem (pvda)

"Voor sommige mensen gaat het om vijfhonderd euro, in andere gevallen om wel twintigduizend euro" zegt bevoegd wethouder (vergelijkbaar met een schepen bij ons) Martien Louwers van Arnhem bij de NOS. 

"Als schulden extreem hoog oplopen, zorgt dat voor stress, mensen komen niet meer aan het werk. Eventuele kinderen hebben daar ook last van. We willen als gemeente het goede voorbeeld geven voor andere schuldeisers." (lees verder onder de foto) 

Martien Louwers geeft ook een paar voorbeelden. "Het kan gaan om mensen die te veel uitkeringsgeld hebben ontvangen en die dat nog moeten terugbetalen. Of om mensen die leenbijstand hebben gekregen voor bijvoorbeeld de inrichting van hun huis". Vaak hebben zoals gezegd een combinatie van schulden uitstaan, gemiddeld drie per persoon.

Fraudeurs moeten niet rekenen op begrip bij de stad. "Daar gaan we net de termijn voor verjaring verhogen, van 12 jaar nu naar 20 jaar in de toekomst". Overigens had de stad eerder al een kwijtscheldingsbeleid, maar dat gebeurde pas na langere tijd. Nu wordt dus al vroeger een eind gemaakt aan de vicieuze schuldencirkel.   

Arnhem neemt ook andere maatregelen. Zo gaan de kosten voor invordering van de schulden naar beneden. Dat wordt nu 75 euro, terwijl dat nu kan oplopen tot wel 700 euro. En de inhouding op de lonen en uitkeringen wordt voortaan beperkt tot maximaal vijf procent, een derde minder dan nu het geval is. Dat allemaal om mensen de kans te geven uit de negatieve spiraal te geraken. 

Meest gelezen