Videospeler inladen...

Europese top bereikt akkoord over klimaatneutrale EU tegen 2050 (zonder Polen)

De Europese staatshoofden en regeringsleiders engageren zich ertoe de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Dat hebben ze beslist op hun top in Brussel. Polen vraagt echter meer tijd om zich voluit te engageren.

"Er is een akkoord over klimaatneutraliteit tegen 2050. De Europese Raad heeft een akkoord bereikt over deze belangrijke doelstelling", schreef voorzitter Charles Michel donderdagnacht omstreeks 1 uur op Twitter. De discussie had uren aangesleept en Michel, die daags na de voorstelling van de Europese Green Deal van de Commissie absoluut de steun van de lidstaten voor een ambitieus klimaatbeleid wilde krijgen, toonde zich dan ook tevreden met de uitkomst. "Alles van waarde vergt moeite", klonk het.

Met de Green Deal wil Europa het eerste continent zijn dat tegen 2050 klimaatneutraal is. Dat betekent dat er tegen dan geen netto uitstoot van broeikasgassen meer mag zijn. Broeikasgassen die toch nog worden uitgestoten, zouden dan bijvoorbeeld afgevangen moeten worden. De Green Deal zal ingrijpen in alle sectoren van de economie: industrie, transport, bouw, energie en landbouw.  

Polen ligt dwars

Eén punt tempert wel wat het enthousiasme: niet alle lidstaten zitten op dezelfde lijn. Met name Polen, dat het leeuwendeel van zijn energie uit steenkool haalt,  wil meer tijd krijgen om de transitie naar een koolstofarme economie door te voeren. Op een bepaald moment wou Polen die transitie zelfs uitstellen tot 2070. Het land wil ook meer geld krijgen en koppelde de discussie over de transitie aan de Europese meerjarenbegroting.

Op de Europese top van juni 2020 zullen de Europese leiders terugkomen op de Poolse kwestie. Tegen dan zou er ook meer duidelijkheid moeten zijn over de manier waarop Europa landen zal steunen die nu nog zeer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Bepaalde landen laten wel al verstaan dat het uitgesloten is dat Polen meer geld krijgt zolang het niet duidelijk is over zijn klimaatambities.

Wat met kernenergie?

Voor aanvang van de top pleitten verschillende landen, ondermeer Tsjechië en Frankrijk,  ervoor om ook kernenergie te kunnen behouden in de energiemix, in het streven om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Bij de productie van nucleaire stroom worden namelijk geen broeikasgassen uitgestoten. Uiteindelijk kwamen de 28 lidstaten overeen dat elk land zelf moet kunnen beslissen over zijn energiemix.  "En sommige landen hebben aangegeven dat ze kernenergie gebruiken als onderdeel van hun nationale energiemix", luidt het.

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...
Videospeler inladen...

Meest gelezen