Geoffroy LIBERT 2018

Geen lage-emissiezone in Mechelen en Willebroek

Mechelen en Willebroek hebben samen beslist om geen lage-emissiezone (LEZ) in te voeren op hun grondgebied. De invoering werd wel onderzocht, maar stuitte op een gebrek aan duidelijk uniforme regels die de gemeentegrenzen overstijgen. Beide stadsbesturen hebben besloten om in te zetten op een luchtkwaliteitszone. 

Buurgemeenten Mechelen en Willebroek onderzochten de voorbije drie jaar de haalbaarheid van een lage-emissiezone (LEZ). Daarin mogen alleen voertuigen rijden die aan bepaalde uitstootnormen voldoen, de zogenaamde euronormen (voor auto’s een cijfer van 1 tot 6). 

Een bepalende factor was de afwezigheid van duidelijk uniforme regels die de gemeentegrenzen overstijgen. Mechels schepen van Klimaat en Milieu Marina De Bie (Groen): "Een lage-emissiezone kan pas goed functioneren met een duidelijk kader op Vlaams niveau. Daar willen we als stad niet op wachten."

Maar Mechelen en Willebroek hebben een alternatief klaar, zegt schepen De Bie: “We voeren een luchtkwaliteitszone in waar iedereen aan kan meewerken. We gaan de luchtkwaliteit daarom ook wetenschappelijk monitoren, zo weten we waar we extra moeten inzetten op duurzame mobiliteit of meer groen en water."

Eerder liet ook Leuven weten dat er geen LEZ komt. Ook dat had te maken met een gebrek aan bruikbare regels. In Antwerpen en Brussel is er wel een lage-emissiezone en binnenkort komt er ook een in Gent.

Meest gelezen