Videospeler inladen...

Dit staat in preformateursnota Demotte en Bourgeois: "Verschillen tussen PS en N-VA te groot voor samenwerking" 

PS-kopstuk Rudy Demotte gooide vanmorgen nog eens de deur dicht voor een federale regering met als basis de PS en de N-VA. Citerend uit de preformateursnota die hij met Geert Bourgeois (N-VA) schreef, is het klaar en duidelijk voor Demotte: "Het is onmogelijk, waarop wachten we om dat te erkennen?" Onze redactie kreeg die preformateursnota, die tot nog toe niet publiek werd gemaakt, in handen. De conclusie? "De verschillen tussen de partijen zijn zo groot dat ze op dit moment geen samenwerking toelaten."

Rudy Demotte (PS) en Geert Bourgeois (N-VA) werden begin oktober aangesteld als preformateurs. Ze kregen van koning Filip de opdracht om de "concrete basis na te gaan voor de vorming van een federale regering rond hun respectieve partijen". 

Een maand later brachten ze verslag uit bij de koning. De twee politici vonden te weinig overeenkomsten tussen de twee partijen om een volgende stap in de formatie te zetten. Hun opdracht werd stopgezet. Een persconferentie kwam er niet, hun nota werd niet bekendgemaakt.

Vanmorgen citeerde Demotte in "De ochtend" echter uit zijn nota, om zijn pleidooi kracht bij te zetten dat een regering tussen de PS en de N-VA echt onmogelijk is. "Waarop wachten we om dat te erkennen? We weten het, we zeiden het, we schreven het, zelfs de NV-A schreef het."

Onze redactie kreeg de preformateursnota van Demotte en Bourgeois inmiddels in handen. Niet langer dan 4 pagina's is hij, waarvan de helft opgaat aan het schetsen van de budgettaire en economische situatie van ons land. In de andere helft bespreken Demotte en Bourgeois de standpunten van de verschillende partijen over verschillende prioritaire politieke thema's.

Zonder de N-VA en de PS bij naam te noemen, winden ze er geen doekjes om: over bijna geen enkel thema konden ze overeenkomsten bespeuren. "We merken grote verschillen tussen enerzijds partijen die de hervormingen van de voorbije regeringen willen uitdiepen en opvoeren en anderzijds partijen die die hervormingen in vraag willen stellen", schrijven de twee preformateurs.

De ideeën over de sociaal-economische politiek zijn zeer verschillend en soms zelfs diametraal tegenovergesteld

Vervolgens bespreken ze verschillende thema's. Wat de begroting betreft, "willen sommige partijen het accent leggen op de beperking van de uitgaven en het verminderen van de staatsschuld, anderen pleiten voor een meer flexibel budgettair kader". Wat het arbeidsmarktbeleid betreft, pleiten sommige partijen voor een kortere werkweek met behoud van loon en een substantiële verhoging van het minimumloon. Andere partijen willen een flexibelere arbeidsmarkt waarbij mensen actiever worden aangespoord om werk te vinden.

Ook over de competitiviteit van onze economie vonden de preformateurs weinig overeenkomsten. De grootste verschillen gaan over de loonnorm, waarbij sommige partijen de recente hervorming verdedigen en andere die willen aanpassen. Ook over de vennootschapsbelasting lopen de meningen uiteen.

De opsomming gaat verder met de verschillen omtrent de pensioenleeftijd en de verhoging van de koopkracht. De twee preformateurs besluiten dat de verschillende partijen waarmee ze gesproken hebben, over de sociaal-economische thema's "zeer uiteenlopende en soms zelfs diametraal tegenovergestelde ideeën" hebben.

Wat het klimaat betreft, is er een gemeenschappelijk bewustzijn dat er concrete maatregelen genomen moeten worden, maar botsen de partijen over het al dan niet openhouden van de kerncentrales.

Op vlak van migratie pleiten sommige partijen voor een migratiebeleid dat elke vorm van illegale migratie ontmoedigt en waarbij de toegang tot sociale rechten niet absoluut is, gebaseerd op de migratieregels in landen als Canada, Australië en Denemarken. Andere partijen kiezen voor een andere aanpak, die voortbouwt op het huidige migratiebeleid.

En tot slot wijden Demotte en Bourgeois ook een paragraaf aan eventuele institutionele hervormingen. "Ook hier hebben we verschillen vastgesteld tussen ten minste één partij die een echte institutionele hervorming vraagt om het functioneren van het land te deblokkeren en de andere partijen die dit niet meteen als een prioriteit beschouwen", schrijven ze. "En ten minste één partij wil helemaal niet praten over institutionele hervormingen."

Fundamentele verschillen

In hun conclusie noemen Demotte en Bourgeois de PS en de N-VA wel bij naam. Ze schrijven: "De posities van de partijen liggen nog altijd te ver uiteen om aan een formatie te kunnen beginnen. De fundamentele verschillen tussen de PS en de N-VA in het bijzonder zijn zo groot dat ze niet toelaten om aan een volgende fase te beginnen, gebaseerd op deze twee partijen."

Het is diezelfde boodschap die Demotte vanmorgen nog eens verkondigde: we hebben het destijds onderzocht en de PS en de N-VA zijn gewoon niet compatibel, is zijn conclusie.

De nota dateert natuurlijk al van anderhalve maand geleden. De vraag is echter: is er sindsdien veel veranderd? Het is aan de huidige informateurs om daar klaarheid over te scheppen. Vrijdag brengen ze een eerste keer verslag uit bij de koning.

Herbekijk hieronder de reportage in "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen