Architectenbureau uit Londen tovert opera van Gent om tot groot centrum van podiumkunsten

Architectenbureau DRDH Architect uit Londen zal het operagebouw van Gent verbouwen. De site aan de Kouter is nu een gesloten rij gebouwen uit de 19e eeuw. Tegen 2028 zal het een grote open plaats zijn met verschillende concertpodia. Het is de bedoeling dat ook het aanpalend gebouw een onderdeel wordt van de nieuwe operasite.

“Het is een zeer mooie opdracht, we zijn zeer verheugd dat we deze mogen uitvoeren”, zegt Jef Driesen van het architectenbureau DRDH Architects. "We hebben ook al aan de vernieuwing van De Bijloke gewerkt." Het operagebouw is van 1840. De operazaal en de balzaal zullen gerestaureerd worden, maar er zal veel meer gebeuren dan dat.

De grote operazaal werd in de jaren negentig gerenoveerd, maar voldoet niet meer aan hedendaagse comforteisen, zegt Opera Ballet Vlaanderen. Daar wordt aan gewerkt, net als aan de akoestiek. Het team zal onderzoeken of het oorspronkelijke kleurenpalet van de zaal kan worden gerestaureerd en er wordt gekeken naar een systeem om de volledige parterre tijdelijk op het niveau van het podium te brengen. Zo kan er één grote vloer ontstaan voor bijvoorbeeld feesten of diners. Ook wordt er onderzocht of de orkestbak vergroot kan worden. Dat zou niet enkel de akoestiek maar ook de werkomstandigheden voor de muzikanten verbeteren.

Muziek- en podiumkunstencentrum

“Ik denk dat het voornaamste is dat het operagebouw wordt omgevormd tot een muziek- en podiumkunstencentrum”, gaat Jef Driesen verder. “Het centrum zal openstaan voor alle bewoners van de stad Gent en daarbuiten. Er zullen heel veel mogelijkheden bijkomen die in zekere zin losstaan van de bestaande operazaal.” 

Het binnenplein waar nu het bespreekbureau is, zal een aantrekkelijke open ruimte worden waar passanten makkelijk kunnen door lopen. Daar zal nog altijd een bespreekbureau zijn, maar er komt ook een winkel.

Het is ook de bedoeling dat het gebouw naast de opera bij de vernieuwde site komt. “Dat gebouw dat nu nog gebruikt wordt door het gerecht, zullen we omvormen tot de backstage van het hele muziek- en podiumkunstencentrum. De backstage van nu wordt afgebroken. Er komt ook een nieuw torengebouw waar een kleine zaal zal zijn die uitkijkt over de stad Gent.” Aan de achterkant van het gebouw komt een wandelweg langs de Ketelvest.

Het binnenplein zal open en toegankelijk worden voor iedereen

Timing

“We moeten nog bekijken hoe het project gefaseerd zal worden”, zegt Jef Driesen nog. Opera Ballet Vlaanderen voorziet dat de werken starten vanaf het operaseizoen 2023-2024. Tegen seizoen 2027- 2028 zou alles moeten klaar zijn. Tijdens de verbouwing en de sluiting blijft Opera Ballet Vlaanderen verder werken en spelen op andere plekken.

Volgens Driesen zal 2030 de uiterste datum zijn dat alles af is, "want Gent wil in dat jaar graag Europese culturele hoofdstad worden".  

De trappenhal van het nieuwe gebouw

Prijs

Opera Ballet Vlaanderen noemt de herbestemming van het operagebouw een ambitieus maar complex dossier. "Een bepalende factor bijvoorbeeld is de aankoop van het aanpalende voormalige justitiegebouw dat vooralsnog eigendom is van de Regie der Gebouwen. Het project wordt geraamd op een bedrag tussen 60 en 75 miljoen euro exclusief erelonen en btw."

De Gentse schepen van cultuur en stadsontwikkeling Sami Souguir (Open VLD) noemt het project "niet alleen op architecturaal en bouwkundig vlak een uitdaging, maar ook op budgettair vlak. Als stad zullen we ook onze bijdrage leveren. We voorzien vanuit cultuur in het nieuwe meerjarenplan 15 miljoen euro én bijkomend anderhalf miljoen euro voor de verwerving van het aanpalend justitiegebouw. Ook tijdens de volgende legislatuur zal 10 miljoen euro voorzien worden.”

Meest gelezen