Opmerkelijke archeologische vondst in Leuven: graf met 2 skeletten en mondharp

In Leuven is tijdens werkzaamheden aan het Sint-Jacobsplein een graf gevonden met twee skeletten. Het graf dateert uit de periode van de 16e tot de 18e eeuw en bevindt zich buiten het kerkhof van de Sint-Jacobskerk. Het opvallendste is dat een van de twee skeletten begraven is met een mondharp.

Ontdekt tijdens graafwerken

De opgravingen worden uitgevoerd in de marge van de aanleg door Aquafin van een bufferbekken onder het Sint-Jacobsplein dat 350.000 liter zal kunnen opvangen. De Sint-Jacobskerk op het gelijknamige plein dateert al uit de 13e eeuw, maar het plein zelf werd pas in het begin van de 19e eeuw aangelegd. Voordien was het een nat gebied met grachten en wegen. “Dit was een soort van open veld met plassen,” zegt Lisa Van Ransbeeck, stadsarcheoloog van Leuven. “Er liep een weg door, de wagenweg, die leidde naar de Tervuursestraat, een belangrijke uitvalsweg naar Brussel.”

Buiten kerkhof begraven

Opmerkelijk is wel dat beide skeletten begraven liggen buiten het kerkhof van de Sint-Jacobskerk. “In die tijd werden mensen niet op het kerkhof begraven als ze ongelovig waren, ter dood veroordeeld, als ze de pest hadden, kortom een hele waslijst aan redenen. Daarom is het moeilijk om te weten waarom ze daar exact liggen. We weten op dit moment enkel dat ze waarschijnlijk gelijktijdig begraven zijn.”  

Begraven met mondharp

Het opvallendste is dat één van beide begraven is met een mondharp. Dat is een klein metalen instrument dat kan bespeeld worden door het in de mond te steken en erop te tokkelen. “Waarschijnlijk is de persoon met het instrument zelf begraven omdat het vaak als een klein gadget werd gedragen rond de nek.” De twee skeletten zullen in de toekomst nog verder onderzocht worden. 

Meest gelezen