Kamer keurt maatregelen tegen tekort aan geneesmiddelen goed

De plenaire Kamer heeft het licht op groen gezet voor een reeks maatregelen die het tekort aan geneesmiddelen moeten helpen opvangen. Zo wordt het mogelijk om een exportverbod in te stellen en worden farmabedrijven verplicht de oorzaak van een tekort te melden. Apothekers krijgen ook de mogelijkheid onmiddellijk een alternatief aan te bieden.

De voorbije maanden doken geregeld berichten op over geneesmiddelen die onbeschikbaar zijn. De oorzaken zijn divers: een probleem met de verdeling waardoor de medicijnen niet tot in de apotheek geraken, een echte onbeschikbaarheid omdat de bedrijven de geneesmiddelen niet kunnen leveren of eenvoudigweg een stopzetting.

Dat een medicijn niet beschikbaar is, kan problemen inhouden voor de patiënt: vaak kan die verder met een alternatief, maar veelal duurder medicijn en draait hij zelf op voor de kosten. 

Een van de ingevoerde ingrepen is de mogelijkheid om een exportverbod in te voeren. Farmabedrijven worden verplicht de reden van een tekort te melden en er komt een leveringsplicht van drie dagen van de bedrijven aan de groothandelaars-verdelers. Daarnaast krijgen apothekers onmiddellijk een alternatief als het voorgeschreven geneesmiddel niet beschikbaar is. Dat voorkomt tijdverlies en onnodig veel administratieve last voor de huisartsen. 

Het voorstel bepaaltook dat de extra kost in geval van een duurder alternatief niet meer voor rekening is van de patiënt. Het compensatiemechanisme moet er voor zorgen dat het bedrijf dat aan de basis ligt van het tekort zelf opdraait voor de kosten, tenzij er sprake is van overmacht.

Meest gelezen