Merlin Meuris / Reporters

Stemming over wetsvoorstel overmatige schuldenlast uitgesteld: "VBO-lobby doet alles om dit tegen te houden"

De Kamer heeft -anders dan verwacht- vandaag nog niet gestemd over het wetsvoorstel dat een rem wil zetten op overmatige schuldenlast. Verschillende partijen willen eerst nog advies van de Raad van State omdat ze vrezen voor de gevolgen voor kmo's. Volgens de SP.A is het uitstel een gevolg van het lobbywerk van het VBO.

Twee weken geleden kreeg de tekst van het wetsvoorstel nog unaniem groen licht in de bevoegde commissie Economie. Maar vandaag stemde ruim een derde van het parlement voor de vraag om nog een advies aan de Raad van State te vragen. Daardoor zal de stemming pas binnen enkele weken kunnen plaatsvinden.

Het wetsvoorstel geeft consumenten twintig dagen de tijd om hun facturen te betalen. Daarna volgt een eerste, kostenloze herinnering. Na die eerste herinneringsbrief heeft de consument nog tien dagen om te betalen. Als de consument dan niet betaalt, kunnen er invorderingskosten aangerekend worden. Die zijn echter niet langer onbeperkt.

Doodsteek voor kmo's

De N-VA, Vlaams Belang, MR, Open VLD en het CDH steunden de vraag om advies te vragen aan de Raad van State. Niet uit protest tegen de doelstelling van het wetsvoorstel, benadrukten ze, maar om zeker te zijn dat de tekst juridisch volledig steek houdt en dat er geen nefaste gevolgen aan vasthangen voor de kmo's.

"Te grote betalingsachterstanden kunnen de doodsteek zijn voor veel zelfstandigen en kmo's. Daarom heeft Open VLD het advies van de Raad van State gevraagd op het wetsvoorstel van de PS en de SP.A", laten de Vlaamse liberalen weten in een persbericht. "Als iemand zijn factuur te laat betaalt, kan dit een kmo in de problemen brengen die zelf op tijd zijn facturen moet betalen. Daarom vragen wij een uitzondering voor kmo’s en kleine zelfstandigen."

De andere partijen waren niet blij met de gang van zaken. Marco Van Hees (PVDA) vond het net te toevallig dat er plots amendementen op tafel liggen nadat het VBO zijn bedenkingen bij het voorstel had geuit. Ook mede-indienster Melissa Depraetere (SP.A ) zat op die lijn. "Vreemd dat nu die vraag komt", laakte ze. "We hebben allemaal de mails gelezen van de lobby die er alles aan doet om dit voorstel te vertragen en het liefst tegen te houden".

Meest gelezen