Akkoord bij Coca-Cola, blokkades worden beëindigd

Er is een einde gekomen aan de blokkades van de distributiecentra van Coca Cola. Directie en bonden hebben een akkoord gesloten. Aanleiding van de acties was de beslissing om twee van de vijf distributiecentra te sluiten. De onderhandelingen daarover waren vastgelopen, maar het knelpunt is nu weggewerkt. In januari worden de onderhandelingen voortgezet.

De stakingsacties van de Coca-Cola-distributiecentra worden beëindigd. De directie van Coca-Cola European Partners België en werknemersafgevaardigden zijn dat overeengekomen, meldt de directie. 

"De werkactiviteiten zullen nu zo snel mogelijk hervat worden om de opgelopen schade te beperken", klinkt het in een kort statement van de directie. De vakbonden bevestigen dat er een akkoord is. Ten laatste op 15 januari gaan de twee partijen weer aan tafel om verder te onderhandelen over de herstructurering.

Begrip

In de verklaring zegt de directie begrip te hebben "voor de verzuchtingen van de betrokken medewerkers over de duur van de onderhandelingen en de situatie waarin ze zich nu bevinden". Samen met de sociale partners zegt de directie dat ze er alles aan zal doen om de sociale dialoog voort te zetten.

Aanleiding van de acties was een in januari aangekondigde herstructurering. Coca-Cola maakte toen plannen bekend om twee van zijn vijf distributievestigingen te sluiten, in Hasselt en Heppignies.

Niet verhuizen

"De dialoog daarover was onlangs afgesprongen op de weigering van de directie om mensen van wie de functie wijzigt onder het sociaal plan te laten vallen", zegt Karin Schaerlaekens, secretaris bij ACV Puls. 

"Die mensen zullen niet verplicht worden om elders te werken, maar zullen dus onder het plan kunnen vallen. Dat is een eerste punt dat we binnengehaald hebben, maar het uiteindelijke akkoord zal natuurlijk veel meer elementen moeten bevatten." Daarover wordt dus na de kerstvakantie verder onderhandeld. Het personeel kreeg ook de belofte dat ze tijdens de feestdagen geen overuren zullen moeten maken om de achterstand in te halen.

Zo snel mogelijk

Volgens Schaerlaekens wilde de directie graag zo snel mogelijk een einde aan de actie. "Daarin past waarschijnlijk ook de toegeving die de directie gedaan heeft", aldus de vakbondsvrouw.

De acties aan de distributiecentra van Coca-Cola in Gent, Antwerpen, Hasselt, Heppignies en Chaudfontaine startten woensdag. De directie probeert de impact op de klanten zo beperkt mogelijk te houden, maar merkt wel op dat ze niet kan uitsluiten dat bepaalde producten in sommige winkels tijdelijk minder beschikbaar zullen zijn.

Meest gelezen