Videospeler inladen...

Maar 25 nieuwe windmolens in Vlaanderen: "Verzet van omwonenden en lokale besturen speelt een grote rol"

Door het vele protest van omwonenden en lokale besturen en door problemen bij enkele grote fabrikanten zijn er het voorbije jaar in Vlaanderen maar 25 nieuwe windturbines op land bijgekomen. Dat is opvallend weinig in vergelijking met de jaren daarvoor. 

Vorig jaar kwamen er in Vlaanderen maar 25 windturbines bij, goed voor een vermogen van 75 megawatt (MW). Die 75 MW is bijzonder weinig. Ter vergelijking: in 2015 en 2017 kwamen er respectievelijk 85 en 80 windturbines bij, goed voor telkens meer dan 200 MW erbij.

Het lage aantal nieuwe windmolens heeft met twee zaken te maken, zegt Bart Bode van de Vlaamse Wind Energie Associatie. Enerzijds zijn er de aanslepende beroepsprocedures tegen nieuwe projecten. Veel omwonenden of lokale besturen verzetten zich namelijk tegen nieuwe windmolens. De sector schat dat dat het geval is voor drie kwart van de projecten. "Bovendien wordt er soms tot tien keer toe geprocedeerd tegen eenzelfde project, telkens tegen een ander aspect ervan", zegt Bode.

De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG)  benadrukt dat het vooral belangrijk is de lokale steun voor nieuwe windmolenprojecten te vergroten. Door de gemeenten meer te betrekken kan de weerstand van lokale actiecomités verkleinen, oordeelt VVSG.  De Vlaamse regering heeft wel daar oren naar en wil de beslissing over de inplanting van windmolens van de provincies naar de gemeenten verschuiven. Een goeie zaak, vindt VVSG, maar de windenergiesector vreest nog meer tegenstand omdat gemeenten té weinig zouden ingaan tegen lokale protesten.

Er wordt soms tot tien keer toe geprocedeerd tegen eenzelfde project, telkens tegen een ander aspect ervan

Bart Bode - Vlaamse Wind Energie Associatie

Wachtlijsten

Een tweede verklaring is dat er problemen geweest zijn bij enkele grote fabrikanten van windturbines, waardoor de productie en de levering vertraging opliepen. Eén fabrikant ging zelfs failliet. Het gaat om Duitse Senvion, vroeger Repower, die de turbines leverden voor het eerste Belgische offshore windturbinepark C-Power. Meerdere Duitse fabrikanten worstelen trouwens met problemen. Reden: de veranderde Duitse energiepolitiek, met veel strengere inplantingsnormen voor nieuwe windturbines. "Er zijn nu zelfs wachtlijsten in Vlaanderen voor de levering van turbines", aldus Bart Bode.

Er zijn nu zelfs wachtlijsten in Vlaanderen voor de levering van turbines

Bart Bode - Vlaamse Wind Energie Associatie

Alle Vlaamse windturbines samen (er staan er nu ongeveer 550) hebben nu een vermogen van bijna 1.300 MW. Dat is even veel als een grote kerncentrale, met dien verstande dat kerncentrales (in theorie) altijd stroom kunnen leveren, terwijl dat bij windmolens niet zo is. In de praktijk levert een windturbinepark op land drie maal minder stroom dan een even grote kerncentrale.

Tandje bijsteken tegen 2030

Die bijna 1.300 MW (1.278 om precies te zijn) is er gekomen over een periode van ongeveer 20 jaar. Om de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen van 2030 te halen, moet er over tien jaar nog eens zoveel bijkomen. Want in 2030 zouden we aan een vermogen van 2.500 MW moeten komen, via windmolens op het land. (Er staan ook windmolens op zee, maar dat is een federale materie.)

Op tien jaar tijd net zo veel doen als we tot nu toe in twintig jaar deden, is dat wel haalbaar? "Wij denken van wel", zegt Bart Bode. "Er is namelijk nog potentieel aan ruimte, in de havens en langs de autowegen, bijvoorbeeld tussen Jabbeke en Veurne. En ook: de oudste windturbines worden stilaan vervangen, en dat gebeurt door nieuwe exemplaren met een veel hoger vermogen. Dus we denken dat we aan die 2.500 MW in 2030 kunnen geraken."

We denken dat we in 2030 wel aan 2.500 MW kunnen geraken

Bart Bode - Vlaamse Wind Energie Associatie

De meeste windturbines in Vlaanderen staan in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen, wat te maken heeft met de ruimte in en rond de havens van Antwerpen en Gent. Het laagste aantal vind je in Vlaams-Brabant, en dat heeft dan weer te maken met de luchthaven van Zaventem en het verbod windmolens in te plannen rond start- en landingsbanen.

Bekijk hier het verslag uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen