Archiefbeeld ter illustratie.
hdw

Vlaamse regering wijst eigen eindtermen van 9 steinerscholen af: "Bedreigend voor steineronderwijs"

Negen steinerscholen mogen hun eigen eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs niet gebruiken. Dat schrijft de krant De Morgen en het is ons bevestigd. Zij hadden aangepaste minimumdoelen voor leerlingen ingediend, maar die zijn afgewezen. "Als wij de officiële eindtermen moeten gebruiken, blijft er van de steinerpedagogie nog weinig over."

Sinds dit schooljaar gelden de nieuwe Vlaamse eindtermen voor de eerste graad secundair onderwijs. Eindtermen zijn de minimumdoelen die scholen met hun leerlingen van de Vlaamse overheid moeten halen.

Maar zoals in het verleden al meermaals gebeurde, dienden verschillende Vlaamse steinerscholen - in dit geval: de Hiberniaschool in Antwerpen en de 8 vestigingen van de Middelbare Steinerschool Vlaanderen - aangepaste eindtermen in. Zulke steinerscholen werken namelijk volgens de pedagogische methode van de Duitser Rudolf Steiner en die botst op verschillende vlakken fors met eindtermen die de Vlaamse overheid oplegt. 

Verbaasd

Een arrest van het Grondwettelijk Hof in de jaren 90 geeft de steinerscholen effectief de mogelijkheid om eigen eindtermen in te dienen. Die worden dan door de onderwijsinspectie en door een expertencommissie beoordeeld. In het verleden werden die eindtermen dan doorgaans in overleg met de steinerscholen bijgewerkt en goedgekeurd.

Er zijn kritische vragen gesteld, maar er is nooit gevraagd om specifiek in te grijpen. Wij dachten dat dat betekende dat ons dossier goed in elkaar zat

Werner Govaerts, federatie steinerscholen

Maar dat is deze keer dus niet gebeurd, zo bevestigt ons Werner Govaerts van de federatie van de steinerscholen. Gisteren kreeg hij de boodschap dat de Vlaamse regering die aangepaste eindtermen afwijst. 

Govaerts reageert verbaasd: "Die twee commissies hebben zich beperkt tot het stellen van kritische vragen, maar er is nooit gevraagd om specifiek in te grijpen. Wij dachten dat dat betekende dat ons dossier goed in elkaar zat. Wij zijn nu heel benieuwd op welke gronden onze eindtermen zijn afgewezen. Want wij weten niet wat ertoe geleid heeft om die niet gelijkwaardig te verklaren."

Bedreigend

Hij noemt die beslissing "zeer bedreigend voor de steinerscholen". "Dit raakt ons pedagogisch project zeer diep. Als wij de officiële eindtermen moeten gebruiken, blijft er van steinerpedagogie in de eerste graad secundair onderwijs nog weinig over." 

Govaerts zegt dat hij zo snel mogelijk overleg wil met minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), "om hopelijk in samenwerking te kunnen zoeken naar een oplossing en een uitweg". Als daar niets uit de bus komt, sluit hij juridische stappen niet uit.

Meest gelezen