Antwerpse haven groeit voor zevende jaar op rij, transport van staal lijdt onder Amerikaanse heffingen

De Antwerpse haven mag voor het zevende jaar op rij groeicijfers optekenen. In 2019 groeide de haven met 1,3 procent, vertelt havenschepen Annick De Ridder (N-VA). Het transport van "breakbulk", met staal als belangrijkse product, daalde dan weer met 13 procent, een gevolg van de importheffingen door Amerika. De Ridder kondigt meteen ook aan dat "de Opelsite voorbehouden wordt voor bedrijven die een pioniersrol willen spelen in de overgang naar een koolstofarme haven." 

Met groeicijfers van 1,3 procent is de haven minder gegroeid dan de jaren voordien. In 2018 tekende de haven nog een groei op van 5,2 procent, in 2017 was dat 4,4 procent, en 2,7 procent in 2016. De zogenoemde "overslag" (de hoeveelheid goederen die wordt overgeladen, bijvoorbeeld op binnenschepen, red.) is toegenomen van 235,2 miljoen ton in 2018, naar 238 miljoen ton dit jaar.

Staal

De containertrafiek groeide met 6,2 procent dit jaar, en "vormt de motor van de groei", zegt havenschepen Annick De Ridder (N-VA). "De cijfers zijn extra mooi, gelet op de moeilijke geopolitieke omstandigheden, zoals heffingen op staal door Amerikaans president Donald Trump, de nakende brexit, antidumping-wetgeving door de Europese Unie." 

De importheffingen van VS doen zich voelen in het transport van staal. De "breakbulk", het segment waar staal onder valt, daalde dit jaar met 13 procent.

Opel Antwerpen

Ook in de toekomst blijft de Antwerpse haven mikken op groei, "maar ook op duurzaamheid", zegt de schepen. "Daarom hebben we beslist om de Opelsite  (de zogenoemde "Churchillsite" aan het Churchilldok, red.) voor te behouden voor bedrijven die een pioniersrol willen spelen in de overgang naar een koolstofarme haven."

"Het is de laatste grote strategische grond in de haven, van 88 hectare, die we nog hebben. We hebben lang gewacht op een grote speler, maar eigenlijk was er veel interesse bij kleine bedrijven", zegt De Ridder. 

Daarom ging de Antwerpse haven de gesprekken aan met vijf bedrijven om de site vorm te geven. De havenschepen spreekt van "honderden jobs in de duurzame economie". "Daarnaast wordt ook een reserve aangehouden die zich kan lenen voor het vestigen van een grotere speler in de toekomst", houdt het havenbestuur wel nog een slag om de arm.

Churchillsite
GHA

Meest gelezen