James Arthur Photography

Aartsbisschop De Kesel roept in middernachtmis op tot menselijkheid en solidariteit

In de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele in Brussel heeft aartsbisschop Jozef De Kesel vannacht tijdens de middernachtmis zijn preek gehouden. Hij riep daarin op tot menselijkheid en solidariteit.

Het doet aartsbisschop De Kesel deugd dat het kerstfeest in onze "seculiere cultuur" nog altijd een belangrijke plaats heeft. Mensen zoeken dan hun dierbaren op en halen de banden met familie aan. Maar die verbondenheid mag zich volgens De Kesel niet beperken tot de vertrouwde kring.

Het kerstfeest moet een tijd van solidariteit zijn, waarin we genegenheid tonen voor mensen die met het gevoel leven er niet bij te horen. De Kesel verwijst naar armen, zieken, ouden, vluchtelingen en vreemdelingen. Hij looft expliciet de organisatie Welzijnszorg en de Warmste Week, het initiatief van de VRT dat mensen bij elkaar brengt en aanzet te geven voor goede doelen.    

Tegelijk weet je dat die verbondenheid zich niet kan beperken tot de kring van hen die je dierbaar zijn. Ook daaraan herinnert ons het kerstfeest.

Kardinaal Jozef De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel

Aartsbisschop De Kesel had het ook over de diepere betekenis van het kerstfeest: de geboorte van Jezus, die als een vermenselijking van God op  de aarde kwam om zich te verbinden met de mensen en met hen te delen. 

De Kesel herinnerde eraan dat Jezus altijd arm en bescheiden is gebleven en nooit tot een "religieuze of maatschappelijke elite" heeft behoord. Jezus is volgens De Kesel gestorven omdat "zijn solidariteit en menselijkheid voor de overheid en de publieke opinie onverdraagzaam waren geworden".

Aartsbisschop De Kesel besloot zijn rede met te waarschuwen voor angst, die "een slechte raadgever" is. Wie ten prooi valt aan angst, trekt zich terug in de eigen vertrouwde kring en sluit zich af voor de buitenwereld. Zo ontstaat een ieder-voor-zichmentaliteit die stilaan de tijdsgeest bepaalt.      

We moeten ons verzetten tegen wat paus Franciscus de globalisering van de onverschilligheid noemt.

Kardinaal Jozef De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel

Die mentaliteit leidt tot een maatschappij waarin men zich niet meer verantwoordelijk voelt voor wie niet tot de eigen kring behoort. In een dergelijke maatschappij verliest vrijheid haar betekenis, omdat "alleen solidariteit aan de vrijheid haar zin kan geven", aldus De Kesel. 

James Arthur Photography
Videospeler inladen...

Meest gelezen