Antwerps hof van beroep beslist dat hoofddoekenverbod mag in 2 scholen in Maasmechelen

Twee middelbare scholen in Maasmechelen hebben van de rechter in beroep gelijk gekregen en mogen dus aan hun leerlingen vragen om geen hoofddoek te dragen. Het hof draait daarmee een eerdere beslissing terug. In eerste aanleg hadden namelijk 11 leerlingen en hun ouders een procedure aangespannen om de hoofddoek tóch te mogen dragen. Een deel van hen kreeg toen wel gelijk van de rechter. 

Het Antwerpse hof van beroep oordeelde dat het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens in het gemeenschapsonderwijs wél nodig is. Het dragen van dergelijke tekens heeft in het verleden immers al geleid tot ordeverstoringen en groepsdruk.

"De leerlingen moeten hun persoonlijkheid kunnen ontwikkelen in een vrije omgeving, zodat ze zelf een oordeel kunnen vormen over de eigen identiteit, ook op religieus vlak, en die van de anderen", klinkt het. Het hof meent dat het creëren van een leeromgeving, vrij van levensbeschouwelijke tekens, daaraan kan bijdragen.

"Ook zal een dergelijke leeromgeving de vrije schoolkeuze van de ouders vrijwaren. Ouders die kiezen voor het gemeenschapsonderwijs, mogen legitiem verwachten dat hun kinderen in een neutrale leeromgeving worden onderwezen, zonder sociale druk, of bekeringsijver."

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Het hof van beroep beriep zich voor zijn beslissing onder meer op een eerder arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat stelt dat het verbod tot het dragen van levensbeschouwelijke tekens een beperking van de godsdienstvrijheid is, die enkel toegestaan is indien ze nodig is voor de openbare orde, gezondheid of zedelijkheid of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Volgens het hof beantwoordt het verbod van het gemeenschapsonderwijs hieraan, want het wil ermee de rechten en vrijheden van alle leerlingen en hun ouders vrijwaren en het schoolgebeuren ordentelijk laten verlopen.

Eventueel cassatieberoep

GO!, de onderwijskoepel van de Vlaamse Gemeenschap, is tevreden met de uitspraak: "We stellen na een eerste lezing vast dat het hof onze argumentatie volgt en dat het vindt dat het GO! met het verbod een legitieme doelstelling nastreeft", reageert Nathalie Jennes, woordvoerster van GO!. "Concreet betekent dit dat het verbod voor de betrokken leerlingen gehandhaafd blijft."

De advocaat van de leerlingen Joos Roets reageert teleurgesteld op de uitspraak: "Het is helemaal niet zo dat mijn cliënten nu van plan zijn om van school te veranderen. Ze staan ook wel achter de doelstellingen van het gemeenschapsonderwijs, maar ze vinden het zeer spijtig dat zij hun hoofddoek niet mogen opzetten in de school. We gaan nu onderzoeken of we al dan niet in cassatie kunnen gaan tegen de uitspraak."

Meest gelezen