Videospeler inladen...

Koning Filip dringt in kerstboodschap aan om voort te maken met de regeringsvorming: "Mensen raken hun houvast kwijt"

Koning Filip wil dat er zo snel mogelijk een nieuwe federale regering komt. Hij zegt dat in zijn jaarlijkse kersttoespraak. We bevinden ons volgens hem op een kantelmoment met véél uitdagingen, zoals het klimaat. "Grotendeels weten we wat de oplossingen zijn. Hoe kunnen we die in concrete actie omzetten? Alles is een kwestie van attitude", stelt de koning. Zelf geeft hij alvast het goede voorbeeld: dit jaar knettert het haardvuur niét tijdens zijn boodschap.

We hadden verkiezingen op 26 mei, we zijn nu 24 december en er is nog geen federale regering gevormd. Koning Filip dringt er in zijn kerstboodschap dan ook op aan om voort te maken. "Het is wel van wezenlijk belang dat zo snel mogelijk een volwaardige federale regering wordt gevormd, die evenwichtige beslissingen kan nemen, die eensgezind en standvastig worden gedragen. Dat is wat wij nu allemaal verwachten", luidt het duidelijk. 

We beleven een scharnierperiode

koning Filip

De koning wil niet dat we opgeven. "We beleven een scharnierperiode. Ons sociaaleconomisch model en onze benadering van het milieu worden in vraag gesteld. Velen van ons raken zo hun houvast kwijt. Daarom mogen we niet aan de kant blijven staan, minder dan ooit."

Het land staat voor tal van uitdagingen. Naast het klimaat, de stijgende armoede en de mindere economische groei baart "geweld dat in vele gedaanten ons omringt" Filip zorgen. "Geweld verborgen binnen het gezin, sluipend in het misbruik van alcohol en drugs, vooral bij jongeren, vals in roddels en kwaadsprekerij, maar ook duidelijk zichtbaar in woorden die veroordelen of in een vernietigend gebaar." 

Tijd voor actie

De koning dringt aan op concrete actie en hamert daarbij op een positieve en constructieve ingesteldheid om angsten en boosheid om te zetten. "Alles is een kwestie van attitude", aldus Filip.

"Om zaken te kunnen veranderen, moet je er eerst in geloven en ernaar handelen. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze daden. Ons gedrag heeft gevolgen voor de anderen. We moeten dat beter beseffen. Laten we niet toegeven aan het kortetermijnhandelen. En voor de lange termijn gaan. Voor oplossingen, waarvan we misschien niet zelf de vruchten zullen kunnen plukken, maar die de volgende generaties ten goede zullen komen."

Laat ons gaan voor oplossingen op de lange termijn, die de volgende generaties ten goede zullen komen

koning Filip

Zelf geeft hij alvast het goede voorbeeld. Dit jaar knettert het haardvuur bewust niét achter hem tijdens de kerstboodschap. Vorig jaar kreeg de koning nog kritiek, omdat op de achtergrond gezellig houtblokken werden verbrand. Maar open haarden zijn schadelijk voor het milieu.

(lees verder onder de foto)

De koning vorig jaar met haardvuur (l) en de koning dit jaar zonder haardvuur (r)

Filip vraagt om de krachten te bundelen. "De kracht van allen die niet berusten in de zaken zoals ze zijn. En ook die stille kracht die schuilt in het discrete maar doeltreffende handelen van al onze medeburgers die zich inzetten voor een meer menselijke samenleving."

September 1999: prins Filip stelt verloofde Mathilde voor.

Bekijk hier de kerstboodschap van de koning in het Nederlands:

Videospeler inladen...

Bekijk hier de kerstboodschap van de koning in het Frans:

Videospeler inladen...

Bekijk hier de kerstboodschap van de koning in het Duits:

Videospeler inladen...

Bekijk hieronder het verslag uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen