Xinhua News Agency

Turkse ambassade: "Geen concrete plannen om 40 imams naar België te sturen"

Er zijn geen concrete plannen om het komende jaar 40 imams vanuit Turkije naar België te sturen. Dat zegt de Turkse ambassade in Brussel die daarmee een eerder bericht in die zin ontkent. Eerder zei Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) dat buitenlandse imams naar ons land sturen "onwenselijk en onhoudbaar" is.

Volgens de Turkse ambassade is het nieuws dat er 40 imams naar ons land worden gestuurd gebaseerd op verkeerde interpretaties van routinematig gepubliceerde examenaankondigingen van het Turkse Departement voor Religieuze Zaken (Diyanet).

De imams die voor de examens slagen, kunnen afhankelijk van de eisen van moskeeverenigingen en vzw's van verschillende landen, naar deze landen gestuurd worden. Er zijn dus nog geen concrete plannen om volgend jaar 40 imams vanuit Turkije naar België te sturen, klinkt het.

"Geen imams zonder goedkeuring van België"

De toewijzing van imams vanuit Turkije naar België gebeurt in overeenstemming met de vraag van de moskeeën en in coördinatie met de Moslimexecutive en het Turkse Departement voor Religieuze Zaken, legt de ambassade uit. Bovendien worden de benoemingen van imams bepaald door de werk- en verblijfsvergunningen die door Belgische autoriteiten afgeleverd worden.

"Samenvattend, zowel de benoeming als de werking van de imams in België zijn in overeenstemming met de kennis en goedkeuring van de Belgische autoriteiten. Turkije kan dus geen imams toewijzen zonder de goedkeuring van België of een ander land", aldus de ambassade.

Ze wijst er ook op dat vanuit Turkije benoemde imams een belangrijke functie hebben tegen radicalisering, "wat toch een van de prominente gevaren van onze tijd is". "Dat er tot op heden geen enkel persoon zich heeft aangesloten bij extremistische groepen vanuit de moskeeën waar onze imams dienen, is daar ook een opvallend bewijs van", klinkt het.

"Onwenselijk en onhoudbaar"

De Belgische Staatsveiligheid en de Dienst Vreemdelingenzaken hadden het nieuws over de 40 imams sowieso nog niet officieel ontvangen. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) is sowieso niet te vinden voor buitenlandse imams die naar ons land worden gestuurd. "De gewoonte om buitenlandse imams naar ons land te sturen is onwenselijk en onhoudbaar", zei hij eerder vandaag. 

Er is nood aan een gedegen en gedragen imamopleiding

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers

De minister wil daarom werk maken van een Vlaamse imamopleiding. "Er is nood aan een gedegen en gedragen imamopleiding. Daar wil ik, in samenwerking met de geloofsgemeenschap, mee mijn schouders onder zetten", zegt hij.

Daarnaast wil hij ook bekijken of de inburgeringsplicht ook kan opgelegd worden aan àlle buitenlandse imams. "Turkse imams die een inreisvisum krijgen zijn onderhevig aan de inburgeringsplicht wanneer ze actief zullen zijn in een erkende moskee. Zij moeten dan Nederlands leren en een cursus Maatschappelijke Oriëntatie volgen. Maar als ze naar ons land komen om actief te zijn in een niet-erkende moskee, dan geldt er momenteel geen inburgeringsplicht. Het is voor mij de logica zelve dat buitenlandse imams sowieso onderhevig zijn aan inburgeringsplicht", zegt de minister.

Daarnaast wijst minister Somers ook in de richting van de federale regering. Het is namelijk een federale bevoegdheid om een inreisvisum toe te kennen aan een buitenlandse imam. "Ik reken erop dat de federale overheid deze personen grondig screent", aldus de minister.

Meest gelezen