Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Veroordeelde Catalaanse leider Oriol Junqueras vraagt vrijlating en nietigverklaring proces

De voormalige Catalaanse vice-minister-president Oriol Junqueras vraagt het Spaanse Hooggerechtshof om zijn vrijlating en het schrappen van zijn proces. Junqueras zit in Spanje een celstraf uit van 13 jaar. Hij is veroordeeld wegens zijn rol in de organisatie van een verboden referendum over Catalaanse onafhankelijkheid. Maar vorige week oordeelde het Europees Hof van Justitie dat hij tijdens zijn proces wel degelijk Europarlementslid was, en dus onschendbaar was.

Het arrest van het Europees Hof van Justitie legt een bom onder de veroordeling van Junqueras. Die was bij de verkiezingen van 26 mei van dit jaar met een miljoen voorkeurstemmen verkozen tot Europees parlementslid. Maar hij zat toen in voorhechtenis terwijl het proces tegen hem en acht andere Catalaanse leiders liep, wegens hun rol in de organisatie van een referendum over Catalaanse onafhankelijkheid, twee jaar geleden.

Junqueras had penitentiair verlof gevraagd om als nieuwbakken verkozene zijn zetel in te nemen tijdens de eerste zitting van het Europees parlement na de verkiezingen. Maar hij mocht de gevangenis niet verlaten om naar Straatsburg te gaan. Spanje eist bovendien dat nieuwe Europarlementsleden eerst trouw zweren aan de grondwet bij de Spaanse kiescommissie. Ook dat mocht Junqueras niet doen, omdat hij in de gevangenis zat.

Maar het Europees Hof oordeelde vorige week dat hij wel degelijk verkozen was, en dus aanspraak kon maken op de bijbehorende immuniteit als parlementslid. Het Spaanse Hooggerechtshof had dus moeten vragen om die onschendbaarheid op te heffen, zodat het proces tegen hem gevoerd kon worden. En dat is niet gebeurd.

Moet Junqueras meteen vrijkomen?

Toch betekent het Europese arrest niet automatisch dat Junqueras nu meteen vrijgelaten moet worden, of dat het proces tegen hem nietig is, zoals zijn advocaten vragen. Het Spaanse Hooggerechtshof moet zich wel buigen over die vraag.

Het Europese arrest moét ook worden uitgevoerd, maar hoe dat precies moet gebeuren, staat er niet in. Het Spaanse Hooggerechtshof zal wellicht proberen te vermijden dat Junqueras effectief vrijgelaten wordt. De veroordeling van de Catalaanse leiders is een erg gevoelige kwestie, in Spanje zelf, maar ook daarbuiten.  

Meest gelezen