KU Leuven werkt mee aan eerste Belgische officiële opleiding tot imam

In februari volgend jaar zal de eerste officiële opleiding tot imam starten in ons land. De Moslimexecutieve gaat daarvoor samenwerken met KU Leuven aan Vlaamse en de UCL aan Franstalige kant. Ook AFOR, een academie voor islamstudies die in overleg met de Moslimexecutieve werd opgericht, werkt er aan mee. Het is de bedoeling dat de imams na het afstuderen erkend worden en ook betaald worden door de overheid. Die wil met de opleiding de buitenlandse invloed in de moskeeën in ons land verminderen. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) juicht het initiatief toe.

In februari al zouden studenten aan de KU Leuven terechtkunnen als ze interesse zouden hebben om imam te worden. De Moslimexecutieve gaat samenwerken met KU Leuven aan Vlaamse en de UCL aan Franstalige kant om samen de opleiding te organiseren. Het theologisch deel van de opleiding zal gegeven worden door de vzw AFOR, een academie voor islamstudies die in overleg met de Moslimexecutieve werd opgericht.

De KU Leuven zal instaan voor een algemeen beschouwende opleiding, met onder meer "vakken zoals recht, politieke wetenschappen, godsdienstpsychologie en –sociologie, Arabische filosofie, ethiek en geschiedenis van het Midden-Oosten en Noord-Afrika". De universiteit zal ook een getuigschrift afleveren aan de studenten die geslaagd zijn. 

Geens juicht initiatief toe

De Vlaamse, Brusselse en Waalse regeringen hebben de bevoegdheid om moskeeën te erkennen. In een erkende moskee moet altijd minstens één erkende imam zijn.

Koen Geens (CD&V), die als minister van Justitie de imams die erkend worden door de Moslimexecutieve moet betalen, is heel tevreden dat de imamopleiding er nu is. Met de opleiding wil de Belgische overheid de buitenlandse invloed in moskeeën terugdringen, aldus Geens. De imamopleiding was overigens ook een aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie, die werd opgericht na de aanslagen van 22 maart 2016.

"Het is belangrijk voor ons dat de erkenning van imams gebeurt op basis van objectieve criteria", gaat Geens verder in "De ochtend" op Radio 1. Zo'n opleiding is daar het ideale instrument voor."

"De volgende minister van Justitie moet verdere erkenningen baseren op die opleiding", meent Geens. "In elke erkende moskee zou er iemand moeten zijn die de opleiding heeft gevolgd. De bedoeling moet echt zijn dat er gepredikt wordt door mensen die in België gevormd zijn."

Bekijk hieronder het verslag uit “Het Journaal”:

Videospeler inladen...

Meest gelezen