Iets meer nettoloon en pensioen (zo'n 10 euro): wat verandert er vanaf 1 januari op vlak van werk?

Een nieuw jaar, dat betekent steevast een rist nieuwe regels die ingaan. In aanloop naar 2020 bekijken we de komende dagen wat er verandert op allerlei vlakken. Vandaag kijken we naar de vijf opvallendste zaken die zullen veranderen voor de werkende medemens.

1. Iets meer nettoloon en pensioen

De nettomaandlonen zullen volgend jaar met zo’n 10 euro stijgen. Dat heeft HR-dienstverlener SD Worx berekend. Waardoor krijgen werknemers meer in het loonzakje? Dat komt door de jaarlijkse indexering van de belastingtarieven. 

Door de taxshift waren de nettolonen de voorbije jaren telkens op 1 januari  gestegen, maar in 2020 is er geen nieuwe taxshift meer, enkel nog de jaarlijkse aanpassing van de belastingtarieven en -schalen aan de inflatie.

Om dezelfde reden als hierboven, zullen gepensioneerden in 2020 ongeveer 10 euro extra pensioen overhouden.

2. Meer loon voor bedienden

Ongeveer 470.000 bedienden die deel uitmaken van paritair comité 200, de grootste groep bedienden in ons land, gaan in januari hun loon met 0,8 procent zien stijgen.

Technisch gezien gaat het niet om opslag, maar om een aanpassing van de lonen aan de levensduurte. Voor de werkgevers betekent het wel een stijging van de totale loonkost.

3. Indexering

Het Planbureau voorspelt dat in februari ook de spilindex zal worden overschreden. Als dat effectief gebeurt, zullen de sociale uitkeringen (waaronder de pensioenen) in maart met 2 procent stijgen. Een maand daarna volgen de weddes van het overheidspersoneel.  

4. Thematisch verlof

Vanaf 1 januari 2020 verhogen de uitkeringen voor ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof met 4,5 procent. Die verhoging geldt uitsluitend voor alleenstaande werknemers die dit thematische verlof opnemen om voor hun kind te zorgen.

5. Loopbaancheques

Vlaamse werknemers zullen voortaan pas na zeven jaar werken een loopbaancheque kunnen aanvragen. Eerder kon zo'n cheque al na één jaar werkervaring aangevraagd worden.

Met een loopbaancheque kan een werknemer die zijn loopbaan een andere richting wil geven, betalen om zich te laten begeleiden. De rest betaalt de overheid.

Meest gelezen