foto Peter Hilz (C)

De luchtkwaliteit gaat er weer op vooruit

De voorbije jaren bleef de luchtvervuiling op hetzelfde peil steken. Maar het afgelopen jaar is er dan toch opnieuw verbetering meetbaar. En op een zeer lange periode bekeken, is de kwaliteit van de lucht die we inademen er langzaam maar zeker echt op vooruit gegaan. 

De eerste analyses van het jaar 2019 zijn gemaakt. Ircel, de intergewestelijke cel voor het leefmilieu, heeft het afgelopen jaar minder vervuilende stoffen gemeten. Het gaat om drie boosdoeners: fijnstof, stikstof en ozon. "De daling is goed nieuws voor onze gezondheid", zegt Frans Fierens van Ircel "want deze drie stoffen hebben een directe impact."

De voorbije 20 jaar is de luchtkwaliteit langzaamaan verbeterd. Al bleef de luchtvervuiling de laatste jaren steken op eenzelfde peil. Nu is er dus weer een afname van die drie vervuilers. "En dat zien we in alle sectoren", legt Fierens uit "zowel bij de industrie die aan alsmaar strengere normen moeten voldoen als bij het verkeer."

Luchtkwaliteit zegt niets over het klimaat

In België neemt het aantal auto's nog altijd toe en we rijden meer kilometers. In die uitstoot zit minder fijnstof, maar dat heeft niks met klimaatwijziging te maken. De opwarming van de aarde is gelinkt aan een andere stof in de uitstoot, namelijk CO2 oftewel broeikasgassen. Die uitstoot gaat bij ons (lichtjes) in dalende lijn, maar is wereldwijd nog steeds aan het stijgen.

Meest gelezen