Van 100 tot 2.000 euro: "Kosten van ziekenhuisvervoer komen te vaak op schouders van patiënt terecht"

Wanneer patiënten tijdens hun behandeling tussen twee ziekenhuizen worden vervoerd, en in dat tweede ziekenhuis overnachten, komen de kosten daarvan op hun schouders terecht. Dat klaagt het socialistische ziekenfonds aan. Ze wijzen erop dat die kosten ook erg uiteenlopen: van ruim 100 euro tot zelfs 2.000 euro. Doordat ziekenhuizen vanaf januari meer gaan samenwerken, kan het vervoer tussen ziekenhuizen toenemen, en kan het aantal patiënten in die situatie ook stijgen. 

Vanaf januari gaan de zogenoemde "ziekenhuisnetwerken" van start. Dat zijn samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen, met de bedoeling dat ze meer kunnen specialiseren. Doordat ziekenhuizen niet meer elke specialisatie zullen aanbieden, kan er sneller voor worden gekozen om een patiënt van het ene naar het andere ziekenhuis te vervoeren voor de gepaste behandeling. 

Het socialistische ziekenfonds maakt zich zorgen dat daardoor de kosten voor de patiënt kunnen stijgen. Het ziekenfonds bekeek de facturen van 1.048 gehospitaliseerde patiënten, die werden doorverwezen naar een gespecialiseerd ziekenhuis na hun opname. 

Overnachting

"Als die in het tweede ziekenhuis een overnachting ondergingen, kwam die factuur volledig bij de patiënt", zegt Paul Callewaert van het socialistische ziekenfonds. De enige uitzondering daarop is een transport tussen twee campussen van hetzelfde ziekenhuis.

Het ziekenfonds vraagt dat de kostprijs van die transporten wordt terugbetaald. Door een netwerk te vormen, kunnen ziekenhuizen efficiënter werken, en dat spaart kosten uit, is hun redenering.

Vast tarief

Het ziekenfonds klaagt ook aan dat de kosten voor het transport erg verschillend zijn. Gemiddeld kostte een transport tussen twee ziekenhuizen 163 euro, maar er waren ook uitschieters tot 2.000 euro.

De factuur hangt af van de afstand tussen twee ziekenhuizen, of er personeel bij aanwezig is, en of het transport bijvoorbeeld 's nachts plaatsvindt. Daardoor is het transport in landelijke gebieden, waar ziekenhuizen verder uiteen liggen, veel duurder.

"Het is positief dat de Vlaamse regering bij monde van Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) wil gaan voor een vast tarief. Maar dat is onvoldoende om de patiënt te beschermen", vindt Callewaert. 

Ambulance

Voor alle duidelijkheid: ook als u bijvoorbeeld met een ambulance (112) dringend van bij u thuis naar het ziekenhuis wordt vervoerd, kost u dat een vast bedrag van 60 euro. 

Meest gelezen