Naamsverandering van "Holland" in "Netherlands" veroorzaakt verwarring in China

Een opfrisbeurt voor het internationale imago van Nederland veroorzaakt verwarring in China. Uitgerekend in China, en in nog een paar landen, verandert de naam niet. Het blijft daar "Holland", en niet "Netherlands" zoals bijna overal elders. Maar de Chinese vertaling van die termen leidt tot onduidelijkheid.  

De Nederlandse overheid kondigde in november aan dat de huisstijl een opfrisbeurt zou krijgen. Er komt vanaf 1 januari onder meer een nieuw logo: de letters "NL" die een oranje tulp vormen. In bijna alle talen verdwijnt het vaak gebruikte "Holland" voor "Netherlands". Maar in enkele landen, onder meer China, verandert de naam niet. 

Chinese media schreven echter dat het Chinese woord voor Nederland, het op Holland lijkende "Helan", voortaan "Nidelan" zou zijn. "Helan" zal van naam veranderen!" was de kop in de staatskrant Global Times.   

Lotussen, orchideeën, erwten en cavia's

Veel Chinezen vroegen zich af waarom Nederland het mooi klinkende "Helan", een combinatie van karakters die lotus en orchidee betekenen, afschafte. En of de Chinese woorden voor erwt en cavia, respectievelijk "Helan boon" en "Helan big", nu ook moesten veranderen...

"Het gaat om een misverstand", zei de Nederlandse ambassade in Peking, "Het mooie Helan blijft Helan." Bedoeling van de naamsverandering elders is om het imago van Nederland internationaal op te poetsen, weg van klompen, tulpen en windmolens, met meer aandacht voor technologie, innovatie en cultuur. 

Meest gelezen