CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi: "Uitspraak van Jan Jambon (N-VA) klopt gewoon niet"

CD&V was tot nog toe mild voor de uitspraken van minister-president Jan Jambon (N-VA) over asielzoekers. Maar jongerenvoorzitter Sammy Mahdi zegt dat hij het er wél moeilijk mee heeft. "Omdat ze niet kloppen", zegt hij in "De ochtend"

Voormalig partijvoorzitter Wouter Beke, nu minister van Welzijn in Jambons Vlaamse regering, bleef heel voorzichtig over de minister-president. Hij zei dat het in uitzonderlijke gevallen wel kan dat asielzoekers hoge sommen aan kindergeld ontvangen bij hun erkenning. En Mahdi, die zegt zelfs begrip te hebben voor die mildheid. "We moeten samenwerken en het gekibbel vermijden."

Maar hier vindt Mahdi wel dat er een grens overschreden is. "Ik heb het er heel moeilijk mee gehad omdat het niet klopt." Hij wil juiste cijfers, zeker van een minister-president. "Hij sprak als minister-president, en niet enkel voor zijn N-VA-achterban", zegt Mahdi. Waarmee hij verwijst naar Wilfried Vandaele, de Vlaamse fractieleider van N-VA die vertelde dat het normaal is dat je wat "kort door de bocht" gaat als je voor de eigen achterban een punt wil maken. 

Mahdi: "Als het gaat over asielzoekers, zorgt dat vaak voor scherpe debatten, waarin partijen als het Vlaams Belang de leugen verspreiden dat asielzoekers plots wel een huis krijgen. Dat we eerder zorgen voor andere mensen, dat we asielzoekers aan een huis helpen en hen daar nog geld voor geven ook. Dat klopt gewoon niet." 

Volgens Mahdi moet de hele zaak tot zijn juiste perspectief terug gebracht worden. "Ze kunnen wel soms enkele 10.000 euro kindergeld krijgen, maar geen 200.000. En het is niet normaal dat ze dat geld krijgen, maar die regel is wel afgeschaft. Laat ons daar vooral juist over communiceren."

Meest gelezen