Video player inladen...

Brusselse burgemeesters willen geen eengemaakte politiezone: "Irritante Vlaamse obsessie" 

De Brusselse burgemeesters blijven zich verzetten tegen een eengemaakte politiezone. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) had dat opnieuw op tafel gelegd naar aanleiding van het politie-optreden tijdens de nieuwjaarsnacht. Twee dagen lang opereerde de politie onder een eengemaakt commando. De Brusselse burgemeesters zijn niet tegen dergelijke samenwerkingen, maar hekelen de "irritante Vlaamse obsessie om te fuseren". Volgens Brussels minister Sven Gatz (Open VLD) is het eengemaakt commando dan weer een eerste stap naar de fusie.

Voor het eerst op oudejaarsavond werkten de zes politiezones onder één commando. Dat gebeurde al eerder bij andere grote evenementen. Het was opnieuw onrustig en er werden 200 mensen opgepakt, maar tot grote rellen zoals in het verleden kwam het niet. Volgens De Crem is dat grotendeels de verdienste van de betere samenwerking. Hij wil dat dan ook verder uitbreiden.

"Er kan geen krachtdadig veiligheidsbeleid zijn, zonder eengemaakte politiezone", benadrukt De Crem. Zijn partij gaat daar volgens hem een belangrijk punt van maken bij de onderhandelingen voor een nieuwe federale regering. De vraag blijft of de 19 Brusselse burgemeesters zullen willen meewerken. "De afgelopen twee dagen is bewezen dat dit de enige optie voor de toekomst is", zegt De Crem daarover.

Lees verder onder het fragment met De Crem:

Video player inladen...

Alleen staan die burgemeesters niet te springen voor het plan. Philippe Close (PS) de burgemeester van Brussel-stad vraagt De Crem om eerst meer te investeren in de federale politie om zo de druk van de Brusselse zones te doen afnemen. Bovendien onderlijnt Close dat de zonechefs en de mensen op het terrein geen voorstander zijn van een fusie.

In Antwerpen ontploffen granaten. Hoort u Franstalige politici pleiten om de Antwerpse politiezone opnieuw op te splitsen?

Didier Gosuin, burgemeester Oudergem, DéFi

Volgens Didier Gosuin (DéFi), de burgervader van Oudergem, moet de Brusselse politie samenwerken waar dat mogelijk is. Voor een eengemaakte zone is hij niet gewonnen. Hij noemt de fusie "een irritante obsessie van Vlaamse politici". "Als het slecht gaat moeten we fuseren, als het goed gaat moeten we fuseren", zegt Gosuin aan VRT NWS. "In Antwerpen ontploffen granaten. Hoort u Franstalige politici ervoor pleiten om de Antwerpse politiezone opnieuw op te splitsen?"

Ook Vincent De Wolf (MR), de burgemeester van Etterbeek, sluit zich daarbij aan. Volgens hem is er onder de Brusselse burgemeesters geen draagvlak om verder te gaan dan de samenwerking die er nu al tussen de zones bestaat. "Waarom een winnend team veranderen, alles gaat goed", stelt De Wolf. "Ik begrijp het voorstel van De Crem absoluut niet."

De geesten zijn gerijpt, dit is volgens mij de manier om van punt A naar punt B te gaan

Sven Gatz, Brussels minister van Financiën, Begroting en Ambtenarenzaken

Bij Brussels minister Sven Gatz is er een ander geluid te horen. Hij pleitte vorig jaar, na de rellen in Molenbeek, namelijk al voor een eengemaakte Brusselse politiezone. De nauwe samenwerking tussen de verschillende politiezones, onder een eengemaakt commando, tijdens oudejaar is volgens hem een eerste stap naar een fusie. "De geesten zijn gerijpt, dit eengemaakte commando is volgens mij de manier om van punt A naar punt B te gaan. We kunnen daarin nog verder gaan." 

Meest gelezen