Video player inladen...

Maggie De Block wil asielzoekers die procedures niet volgen niet meer opvangen

Wie de regels rond de aanvraag van asiel niet correct volgt, zal voortaan geen opvang meer krijgen in België. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) beslist. "Het gaat om ongeveer 250 à 300 plaatsen per maand. Die moeten we gebruiken om mensen op te vangen die daar wél goede redenen voor hebben", aldus de minister.

Concreet gaat het om twee groepen asielzoekers. Enerzijds zijn er mensen die al erkend zijn als vluchteling in een andere lidstaat van de Europese Unie, daar asiel kregen, maar toch doorreizen naar België om hier nog een keer asiel aan te vragen, vaak omdat ze hier een betere sociale bescherming genieten. Tijdens die asielprocedure in ons land hebben ze recht op opvang, maar dat zal nu veranderen.

Anderzijds gaat het om mensen die aankwamen in een andere EU-lidstaat zoals bijvoorbeeld Griekenland of Italië, maar daar nooit asiel hebben aangevraagd en meteen doorreisden naar België. Volgens de Dublinregels moet iemand asiel aanvragen in het eerste land van aankomst. Wanneer die mensen doorreizen naar een ander land en daar asiel aanvragen, moeten ze teruggestuurd worden naar het land waar ze aankwamen. Maar de regels zeggen ook dat iemand die toch verblijft in een ander land dan het eerste aankomstland, na zes maanden recht heeft om in dat land asiel aan te vragen. Volgens minister De Block komen mensen naar ons land, laten ze zich registreren en verdwijnen ze dan zes maanden van de radar om nadien hier asiel te kunnen aanvragen. en opvang te krijgen. Dat zal dus in de toekomst niet meer lukken.

Plaatsen geven aan wie er echt nood aan heeft

De minister wil daarmee optreden tegen de overbelasting van de asieldiensten en het opvangnetwerk. "We moeten bescherming en opvang geven aan wie er echt nood aan heeft, maar we moeten wel hard optreden tegen wie er probeert misbruik van te maken." 

Asielzoekers die geen opvang meer krijgen zullen wel de nodige ondersteuning krijgen als ze terug willen keren naar de EU-lidstaat waar ze al geregistreerd of erkend zijn, benadrukt het kabinet-De Block. Bovendien beoordeelt Fedasil elk geval op individuele basis, en houdt de dienst rekening met bijvoorbeeld de gezondheid van de betrokken personen. Er komt nog een informatiecampagne, gericht op asielzoekers, om het misbruik van de procedures verder af te raden.

Juridisch haalbaar?

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) betwijfelt of de plannen van De Block juridisch haalbaar zijn. "Maar au fond zou ik zeer slecht geplaatst zijn om daar tegen te zijn", aldus Francken.  "Ik zeg al jaren dat we dit moeten doen. Je moet soms op de lijn kleuren van wat mag en dat tot het bittere eind juridisch uitvechten." 

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":

Video player inladen...

Meest gelezen