Brussels Gewest wordt zone 30: waar komen de uitzonderingen?

Vanaf 1 januari 2021 wordt de algemene snelheidslimiet in het volledige Brussels Gewest 30 kilometer per uur. Maar omdat niet alle wegen zich daartoe lenen, komen er uitzonderingen. Op sommige hoofdwegen zal je 50 of 70 mogen blijven rijden. Brussel Mobiliteit heeft nu alle wegen in kaart gebracht, ook de wegen waar nog over getwijfeld wordt.

Om de zone 30 zo doordacht mogelijk door te voeren zal het Brussels Gewest een werkgroep samenstellen. Daarin zullen onder meer de 19 Brusselse gemeentebesturen maar ook de zes politiezones vertegenwoordigd zijn. Ook de MIVB en De Lijn zullen mee rond de tafel zitten om te bekijken wat haalbaar is. De gesprekken zullen gebeuren op basis van een kaart (zie onderaan dit artikel) waarop nu al een aantal wegen staan aangeduid met daarop de bestaande snelheidsbeperkingen van 50 en 70 kilometer per uur.

Werkgroep

"Over een aantal straten is nog discussie. Daarover zal de werkgroep zich buigen", zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit. "Want een snelheidslimiet opleggen wil ook zeggen dat er gekeken moet worden naar de weginfrastructuur, naar wegmarkeringen, signalisatie, communicatie en handhaving. Zo willen we tot een éénvormige uitwerking en communicatie komen voor het hele Brussels Gewest."

Infrastructuurwerken

Ook verdrievoudigt het gewest de subsidies aan de gemeenten voor kleinschalige werkzaamheden om de buurten veiliger te maken en de omvorming tot een zone 30 te ondersteunen.

Kaart met daarop alle wegen van het Brussels gewest

Meest gelezen