Hilde De Windt

Hoe frequenter studenten hun smartphone gebruiken, hoe slechter hun examen­resultaten, blijkt uit onderzoek

Onderzoekers hebben het smartphonegebruik onderzocht bij 1.637 studenten in 11 studieprogramma's aan de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen, gedurende drie jaar. Uit de studie blijkt dat studenten die hun smartphone intensiever gebruiken, slagen voor 61 procent van hun examens. Studenten die hun smartphone minder gebruiken, slagen voor 69,8 procent van hun examens. Een groot verschil volgens professor Stijn Baert.

De onderzoekers willen bij de start van de examenperiode aan de universiteit waarschuwen voor de samenhang tussen het gebruik van de smartphone en de resultaten van de examens. "Reeds lang wordt het multitasken tussen smartphone en studeren gezien als een drempel om goede resultaten te halen", zegt professor Stijn Baert. "Met deze studie wordt die aanname nu voor het eerst onderbouwd."

In het onderzoek werd de bevraging van de studenten over hun smartphonegebruik gecombineerd met de resultaten die ze behaalden over een periode van drie jaar.  

Smartphone voor ontspanning

Over het algemeen gaven studenten aan tijdens het studeren gemiddeld drie à vier keer per uur hun smartphone te checken. Tijdens een uur les in de aula blijkt dat zelfs vijf à zes keer per uur te zijn.

Uit de bevraging kwam ook naar voor dat ongeveer 60 procent van het smartphonegebruik van de studenten gericht is op sociale interactie via sociale media of berichtenapps. Daarnaast gebruiken studenten hun smartphones vooral voor ontspanning.  Smartphonegebruik in functie van de studie blijkt eerder beperkt te zijn.

De tijd die je op je smartphone zit, kan je niet meer gebruiken om een examen voor te bereiden

Stijn Baert, professor economie en arbeidsmarkt van Universiteit Gent

Er zijn volgens professor Baert een aantal mogelijke verklaringen voor het effect van dat smartphonegebruik op de studieresultaten. "In de eerste plaats ben je niet aan het studeren als je op je smartphone kijkt", zegt Baert. "De tijd die je daaraan spendeert, kan je niet meer gebruiken om een examen voor te bereiden. "

"Vaak is het zo dat studenten aan multitasking doen", gaat Baert verder. "Ze switchen dan voortdurend tussen studeren en op de smartphone kijken. We weten dat dit cognitief erg belastend is en het maakt dat studenten dan veel moeilijker kennis kunnen opnemen."

"Ten slotte kan smartphonegebruik ook een effect hebben op de slaapkwaliteit", zegt Baert. "We hebben eerder al aangetoond dat als je slaapkwaliteit slechter is tijdens de examenperiode, de resultaten dan ook minder zullen zijn."

Smartphonehygiëne

Professor Baert heeft nog goede raad voor studenten die moeten studeren tijdens de komende examenperiode: "We raden studenten aan om zo weinig mogelijk te multitasken en dus niet constant te switchen naar de smartphone als ze aan het studeren zijn. Hou het kijken op de smartphone beperkt tot tijdens de pauzes. Studenten gebruiken hun smartphone ook best niet net voor het slapen gaan. Zo kunnen ze vermijden dat hun slaapkwaliteit negatief wordt beïnvloed."

Meest gelezen