AFP

Vlaamse werkgevers roepen Vlaamse regering en federale onderhandelaars tot de orde

De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka roept de Vlaamse regering op om een daadkrachtig beleid te voeren in plaats van te kibbelen. De federale onderhandelaars krijgen het dwingende verzoek om te stoppen met politieke spelletjes en werk te maken van een sterk en volwaardig regeerakkoord.

"Voka verwacht wel dat de Vlaamse regering nú overgaat van plan naar daad. Dat ze niet vervalt in een kibbelkabinet, maar een daadkrachtig beleid voert en daarover wervend communiceert", aldus voorzitter Wouter De Geest vanavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van Voka in Brussel. 

We moeten de files bestrijden met investeringen en een kilometerheffing

Voka-voorzitter Wouter De Geest

Volgens De Geest ligt er heel wat werk op de Vlaamse plank. "We moeten Vlaanderen écht als topregio binnen Europa positioneren. Daarom moeten we de blik op het Noorden blijven richten", lijkt hij uit de regeerverklaring van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) te citeren.

Wat niet in het Vlaamse regeerakkoord staat, is een veralgemeende kilometerheffing. Geen goed idee, vindt de zogenoemde baas van de N-VA. "We moeten de files bestrijden met investeringen en een kilometerheffing", aldus Wouter De Geest.

Beste politici, nu is het tijd om de politieke stratego te stoppen en bruggen te bouwen

Voka-voorzitter Wouter De Geest

Ook de federale onderhandelaars krijgen een veeg uit de werkgeverspan. Hoewel Voka voorstander is van een goed uitgewerkt regeerakkoord, begint het voor Wouter De Geest wel wat lang te duren. "Jammer genoeg zijn de voorbije 7 maanden niet gebruikt voor grondig beleidsvoorbereidend werk, maar eerder misbruikt voor allerlei spelletjes waar niemand een boodschap aan heeft. Beste politici, jullie zijn meester in het politiek-strategisch spel. Maar nu is het tijd om de politieke stratego te stoppen en bruggen te bouwen."

Vijf jaar regering-Michel is Voka niet slecht bevallen, maar die heeft het werk niet helemaal kunnen afmaken. "Draai alstublieft de klok niet terug", roept De Geest de onderhandelaars op. Hij waarschuwt voor hogere minimumlonen, een ontsporende loonhandicap, het terugschroeven van de vennootschapsbelasting of stijgende werkgeversbijdragen.

De ondernemingen zijn het economische fundament van de maatschappij, betoogt hij. "Zonder ondernemingen geen tewerkstelling en zonder tewerkstelling geen sociale zekerheid."

Meest gelezen