Opvallend: voor het eerst in 10 jaar heeft België nog eens elektriciteit uitgevoerd

Vorig jaar heeft ons land nog eens elektriciteit uitgevoerd. Dat blijkt uit cijfers van Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet. Uit die cijfers blijkt ook dat kernenergie nog altijd goed is voor bijna de helft van onze elektriciteitsproductie en dat ons totale energieverbruik vorig jaar lichtjes gedaald is.

Voor het eerst in 10 jaar is België er vorig jaar in geslaagd om nog eens elektriciteit uit te voeren. Dat blijkt uit cijfers van Elia. Dat is de beheerder van het hoogspanningsnet.

Dat ons land elektriciteit kan uitvoeren is opmerkelijk. In 2018 moest ons land nog 20% van zijn elektriciteit importeren uit het buitenland, in 2019 konden we zelf een bescheiden 2% van onze elektriciteit uitvoeren.

Dat komt omdat onze eigen kerncentrales vorig jaar veel meer beschikbaar waren dan in het rampjaar 2018. Toen lagen 6 van de 7 Belgische kerncentrales stil in de winter.

Steeds meer groene stroom

We hebben ook een steeds groter aanbod van groene stroom, daar zit een groei van 17%, vooral door de windmolens op zee.

Kerncentrales waren nog altijd goed voor bijna de helft van onze elektriciteit. Dat is niet min, als je weet dat die, volgens de huidige afspraken, allemaal dicht moeten in 2025. 

Ook is het aandeel elektriciteit dat geproduceerd wordt door gascentrales in 2019 opnieuw lichtjes gestegen. Dat komt doordat de gascentrales van Vilvoorde en Seraing in het najaar van 2018 opnieuw op de markt zijn gekomen. Ze waren toen noodzakelijk omdat er zoveel kerncentrales stil lagen. Dat effect speelde vooral in 2018 maar ook nog deels in 2019.

Tot slot: ons totale energieverbruik is vorig jaar opnieuw heel licht gedaald, wellicht omdat we energie-efficiënter worden. Maar Elia verwacht wel dat die trend zal keren, naarmate er meer elektrische voertuigen komen.

Meest gelezen