Is Leopold Lippens schuldig aan belangenvermenging? Parket voert onderzoek naar burgemeester Knokke-Heist

Het parket is een opsporingsonderzoek gestart naar Leopold Lippens, de burgemeester van Knokke-Heist. Dat schrijft De Standaard. Er wordt nagegaan of Lippens mogelijk schuldig is aan belangenvermenging. 

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, voert op dit moment een opsporingsonderzoek naar Leopold Lippens (Gemeentebelangen), de burgemeester van Knokke-Heist, om na te gaan of hij mogelijk schuldig is aan belangenvermenging.

Waarover gaat het? Het gemeentebestuur van de kustgemeente wil dat er in de Tolpaertpolder honderden woningen gebouwd worden. Dat betekent dat het agrarische gebied in de regio omgevormd moet worden naar een woonuitbreidingsgebied. Maar daarbij worden vragen ­gesteld bij de rol van burgemeester Lippens in het dossier.

Audit Vlaanderen, een agentschap van de Vlaamse overheid, had immers informatie verkregen over mogelijke onregelmatigheden. Zo nam burgemeester Lippens deel aan debatten op gemeenteraden die gingen over een deel van de polder waar familieleden van de burgemeester, zoals zijn kin­deren, belangen in hebben. Volgens Audit Vlaanderen had Lippens zichzelf moeten wraken.

Meest gelezen