Video player inladen...

Jambon over "kindergelduitspraak": "Heb verkeerd ingeschat dat dit tot zo veel commotie zou leiden"

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) geeft toe dat hij een verkeerde inschatting heeft gemaakt met zijn uitspraak dat asielzoekers een huis kunnen kopen met achterstallig kindergeld. Jambon en Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zijn over de zaak aan de tand gevoeld in de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van het Vlaams Parlement. Jambon trok min of meer het boetekleed aan, maar verontschuldigde zich niet.

Jambon geeft toe dat er onder de vorige Vlaamse regering onder leiding van zijn partijgenoot Geert Bourgeois een onvolkomenheid in het Vlaamse kinderbijslagsysteem is geslopen. "Daar is in geslopen dat de retroactiviteit onvoorwaardelijk is, maar met een maximum van 5 jaar." Volgens hem zijn de drie regeringspartijen tot het besef gekomen dat dit moet worden afgeschaft.

Ik besef dat ik als regeringsleider moet verbinden en dat ik misschien verkeerd heb ingeschat dat dit tot zo veel commotie zou leiden

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA)

Over naar de uitspraak van een dikke week geleden, waarbij hij het had over een "verhaal" dat hij "gehoord" zou hebben over een familie asielzoekers die een huis kon kopen met hun kindergeld. "Ik heb dat niet uitgecheckt", geeft de minister-president toe. "Ik besef dat ik als regeringsleider moet verbinden en dat ik misschien verkeerd heb ingeschat dat dit tot zo veel commotie zou leiden. Ik heb daaruit dus geleerd."

Hoe groot is dat probleem met die retroactieve terugbetaling van kindergeld eigenlijk? Volgens Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) waren er in de periode 2014-19 - waarvan dus één jaar met het Vlaamse kinderbijslagsysteem - 2.524 aanvragen, en niet in hoofdzaak van asielzoekers. Daarvan zijn er 117 uitbetalingen van 30 à 90.000 euro aan 111 rechthebbenden. Die rechthebbenden zijn dus niet uitsluitend asielzoekers, maar bijvoorbeeld ook mensen die uit het buitenland komen met een regeling met de kinderbijslagdienst uit dat land, "gemiste kinderen" die niet in het kinderbijslagsysteem zaten of uitbetalingen op basis van een vonnis van de rechtbank.

"Uit een manuele controle is gebleken dat de laatste 5 jaar minstens 1 geval is geweest waarbij retroactief een groot bedrag is uitbetaald aan een gezin voor een periode waarbij dat illegaal in het land was", aldus Beke. Let wel: het gaat hier over het "oude" federale systeem. "Die anomalie is al rechtgezet in het nieuwe groeipakket." Beke pleit uitdrukkelijk voor nuance in deze cijferdiscussie.

Lees verder onder het videofragment.

Video player inladen...

De cijfers tonen aan dat het om een uitzonderlijk geval ging zoveel jaren geleden

Vlaams fractieleider Bjorn Rzoska (Groen)

Groen-fractieleider Björn Rzoska is tevreden met het antwoord van minister Beke. "De cijfers en de duiding die u hebt gegeven, geven aan dat minister-president Jambon inderdaad een broodjeaapverhaal heeft verteld."

"De cijfers tonen aan dat het om een uitzonderlijk geval ging zoveel jaren geleden", aldus Rzoska. Hij vindt dat Jambon met zijn uitspraak de geloofwaardigheid van de politiek ondermijnt. "U zet mensen tegen elkaar op met informatie die naderhand niet blijkt te kloppen en u weigert er zelfs afstand van te nemen. Ik vind dat een minister-president onwaardig."

Video player inladen...

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":

Video player inladen...

Bekijk hieronder de analyse van Ivan De Vader in "Terzake".

Video player inladen...

Meest gelezen