© Kees van de Veen

Tegen 2050 zullen bijna alle Vlaamse woningen gerenoveerd moeten worden

In Vlaanderen zal ongeveer 95 procent van alle woningen gerenoveerd moeten worden om tegen 2050 de Vlaamse energiedoelstellingen te halen. Dat schrijft De Standaard op basis van een onderzoek van het Steunpunt Wonen. Dat is een onderzoeksgroep van onder meer de KU Leuven, de VUB en de Universiteit Antwerpen. Elk jaar zou er ook zo'n 5 miljard euro geïnvesteerd moeten worden om de renovaties tegen 2050 rond te krijgen volgens Steunpunt Wonen.

De Vlaamse regering wil dat alle woningen tegen 2050 voldoen aan hoge vereisten en aan elementaire normen rond veiligheid en gezondheid. Het Steunpunt Wonen heeft nu het kostenplaatje becijferd om die doelstellingen te halen. Ruw geschat is jaarlijks 5 miljard euro nodig voor de renovatie van de Vlaamse woningen, meldt het Steunpunt. In het huidige renovatietempo worden de doelstellingen niet gehaald.

Als Vlaanderen de ambitieuze doelen wil halen, aldus het Steunpunt Wonen, moet het sneller gaan. "Het onderzoek toont dat het huidige renovatieritme niet volstaat om deze ambities waar te maken. De noodzakelijke renovaties blijven vooral achter bij de meest kwetsbare groepen", klinkt het.

Eén van de drempels om tot renovatie over te gaan is een tekort aan financiële middelen. Maar er spelen ook andere elementen. Zo is er een gebrek aan informatie en eigenaars zijn vaak niet overtuigd van het nut van de renovaties. En niet alleen bij de eigenaars knelt het schoentje. Er is bijvoorbeeld een tekort aan technisch geschoolde beroepskrachten.

Om de Vlaamse woningen tegen 2050 op het gewenste niveau te brengen, zijn "aanzienlijke inspanningen" nodig van de huishoudens, maar ook van de Vlaamse overheid. "Premies en subsidies worden best georiënteerd naar de meest prioritaire werken en naar de groepen met de hoogste renovatienoden." Ook is er bijvoorbeeld nood aan meer sensibilisering en informatieverstrekking en aan begeleiding van kwetsbare groepen.

De Vlaamse regering heeft al een groot deel van de aanbevelingen opgenomen in het beleid, reageert Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele. "Wat mij ook tevreden stemt, is dat de studie aantoont dat heel wat Vlamingen energetische renovatie belangrijk vinden en dat daar al heel wat in geïnvesteerd wordt. Natuurlijk zijn er ook Vlamingen die zich nog niet bewust zijn van dat belang en dat pakken we aan door te sensibiliseren en ze een duwtje in de rug te geven."

Meest gelezen