Hilde De Windt

18.000 middelbare scholieren veranderden tijdens schooljaar van richting: "Watervalsysteem bestaat nog altijd"

Vorig schooljaar veranderden zo'n 18.000 Vlaamse middelbare scholieren van studierichting tijdens het schooljaar.  Het katholiek onderwijs heeft voor het eerst onderzocht hoe die leerlingen wisselen tussen de verschillende onderwijsvormen ASO, TSO en BSO. De resultaten staan in Het Belang Van Limburg en bevestigen dat het "watervalsysteem" in het secundair onderwijs nog altijd bestaat.

Tijdens het schooljaar 2018-2019 wisselden 18.000 Vlaamse middelbare scholieren van studierichting terwijl het schooljaar nog bezig was. Dat wil zeggen dat ze voor 15 januari 2019 verhuisden naar een andere richting en/of een andere onderwijsvorm. "18.000, dat is ongeveer 4 procent van het totale aantal middelbare scholieren, dat aantal ligt binnen de verwachtingen," zegt Pieter-Jan Crombez van het Katholiek Onderwijs.

Het katholieke net heeft nu voor het eerst onderzocht naar welke richtingen en onderwijsniveaus leerlingen uitwijken als ze zo'n wissel doen tijdens het schooljaar.  "Zowat de helft van de leerlingen die ervoor kiezen om van studierichting te wisselen blijft binnen dezelfde onderwijsvorm. Dat geldt voor het ASO, TSO en BSO," zegt Crombez.

"De andere optie is om van onderwijsvorm te veranderen: bij de leerlingen die wisselen in het ASO gaat 43 procent naar TSO. Bij wie van richting verandert tijdens zijn schooljaar in het TSO gaat ongeveer een kwart naar het BSO. En de leerlingen die in het BSO wisselen tijdens het schooljaar, die kiezen meestal voor deeltijds onderwijs, buitengewoon onderwijs, of gaan werken."

Waterval

De cijfers tonen aan dat het veelbesproken "watervalsysteem" in het secundair onderwijs - waarbij leerlingen verschuiven van ASO richting TSO en BSO- nog altijd bestaat. "We zien dat het watervalsysteem inderdaad bestaat, deze cijfers zijn geen verrassing. Het is ook daarom dat de modernisering van het secundair onderwijs werd ontwikkeld," legt Cormbez uit. "Het is de bedoeling om deze analyse voortaan elk jaar te doen en te bekijken welk effect die modernisering gaat hebben op die verschuivingen."

Omgekeerde beweging

Er zijn ook leerlingen die tijdens het afgelopen schooljaar veranderden van TSO naar ASO, maar dat gaat om een minderheid. Zo'n 130 jongeren maakten die beweging. Een honderdtal leerlingen stapte tijdens het schooljaar over van BSO naar TSO. En maar 3 jongeren zetten de stap van BSO naar ASO.

Meest gelezen