Aantal rokers daalt opnieuw: 1 op de 8 Vlamingen rookt nog elke dag (maar wel gemiddeld 15 sigaretten)

Het aantal rokers in Vlaanderen was de afgelopen 20 jaar nog nooit zo laag. In 2018 rookte 16 procent van de Vlamingen. Dat meldt het statistiekbureau van de Vlaamse overheid. Vooral het aantal mensen dat dagelijks rookt, daalt nu al 10 jaar op rij. In 2018 rookte 1 op de 8 Vlamingen dagelijks. Tien jaar eerder was dat nog 1 op de 6.

"Goed nieuws voor onze longen", tweette Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) vandaag. "Het aantal rokers in Vlaanderen blijft dalen." Uit cijfers van Statistiek Vlaanderen blijkt dat in 2018 16 procent van de Vlamingen van 15 jaar en ouder rookten. In 2013, vijf jaar eerder, was dat nog 20 procent. In 2001 zelfs bijna 25 procent.

(De cijfers slaan enkel op het gebruik van sigaretten en andere tabakhoudende producten. Elektronische sigaretten zitten hier niet bij, red.)

Wie dagelijks rookt, steekt gemiddeld net geen 15 sigaretten per dag op. Dat is eentje minder dan 5 jaar geleden. In 2004 rookten dagelijkse rokers nog 16,6 sigaretten.

Niet minder gelegenheidsrokers

Opvallend: het zijn vooral de dagelijkse rokers die in aantal afnemen: 12 procent in 2018 tegenover 20,3 procent in 2001. Het percentage occasionele rokers daarentegen blijft wel al bijna 20 jaar min of meer stabiel en schommelt rond de 4 procent. En daar blijft gevaar in schuilen, waarschuwt de Stichting tegen Kanker.

"Als je enkel bij gelegenheid rookt, dan heb je niet zo veel last van de hoge sigarettenprijzen", zegt Suzanne Gabriëls, expert tabakspreventie van de Stichting tegen Kanker. "De prijs van sigaretten is echt een ontradend middel, maar pas bij dagelijks gebruik en zware verslaving weegt het rookgedrag enorm door op je budget."

De mensen die nu nog roken overtuigen om te stoppen, is veel moeilijker

Suzanne Gabriëls, expert tabakspreventie Stichting tegen Kanker

De Stichting tegen Kanker zou liever nog meer rokers zien stoppen: "We zijn natuurlijk blij dat er een daling is, maar wij zouden die daling nog veel sneller willen zien gaan", zegt Gabriëls. "Wij hebben de ambitie om tegen 2037 een rookvrije generatie te hebben. Maar die zal er niet vanzelf komen. Er moet nog heel hard op tabakspreventie worden ingezet."

"Als je de mensen die nu nog roken, wil overtuigen om rookvrij door het leven te gaan, dat is veel moeilijker. We zitten met een gezondheidskloof tussen groepen die het financieel goed hebben en groepen die het financieel moeilijk hebben. En die laatste groepen bereiken, is echt een hele grote klus." 

Bijna dubbel zo veel mannen als vrouwen roken

Minder verrassend is het verschil tussen geslachten. Nog steeds roken meer mannen dan vrouwen: 19 procent van de Vlaamse mannen tegenover 11 procent van de Vlaamse vrouwen. 

De grootste groep rokers bevindt zich tussen de 25 en 54 jaar. Binnen die leeftijdsgroep rookt zo'n 22 procent van de Vlamingen. Maar het zijn vooral de Vlamingen tussen de 45 en 54 jaar oud die dagelijks roken. 18 procent van hen rookt elke dag.

Statistiek Vlaanderen meldt verder ook nog dat het aantal rokers in de rest van het land hoger ligt. Zowel in het Waals als in Brussels gewest rookt 20 procent van de mensen van 15 jaar en ouder.

In België is ongeveer één op de zeven sterfgevallen te wijten aan tabaksgerelateerde ziekten.

Meest gelezen