Commotie over betalende slaapopvang voor kleuters in Aalter

Er is kritiek op de betalende slaapopvang over de middag die de Emmaüsschool in Aalter heeft ingericht voor de kleinste kleuters. De school vindt de vergoeding van 1 euro per dag verantwoord omdat ze extra personeel moet inzetten. Het overheidsgeld is voor echte onderwijstaken zegt de directie. "We zijn niet verplicht om slaapopvang te organiseren."

Kleuters kunnen vaak maar een halve dag naar school op 2,5-jarige leeftijd omdat ze daarna te moe zijn en een dutje nodig hebben. Omdat niet elke ouder die kleuters thuis kan opvangen of naar de kinderopvang brengen, organiseert de Emmaüsschool in Aalter zelf een betalende slaapopvang van 1 euro per middag.

Directeur Jan Sierens was verbaasd over de negatieve kritiek die daarop kwam. "Niet van de ouders op school, maar in de media werd er erg negatief op gereageerd."

Verantwoorde bijdrage

De school zet een extra personeelslid in voor de middagopvang, want "de leerkrachten hebben ook recht op een middagpauze", vindt de directeur.

De slaapklas begint na het middageten en de persoon die het middagtoezicht doet en de kindjes helpt bij het eten, begeleidt hen ook in de slaapklas. "We kiezen ervoor om dat te laten doen door iemand met een pedagogische achtergrond", zegt directeur Sierens. 

"De gesubsidieerde middelen van de overheid gebruiken we om onze de decretale verplichtingen na te komen en dat is goed onderwijs geven. In die verplichtingen staat niet dat we middag-, of voor- en naschoolse opvang moeten organiseren. Dus ons onderwijzend personeel wordt betaald met gesubsidieerde middelen. Het andere personeel voor de middagopvang komt uit ander werkbudget en wordt niet betaald door de overheid."

Maatschappelijk probleem

Volgens Jan Sierens is het ook een maatschappelijk probleem: "Sommige ouders kiezen ervoor om hun kindje een halve dag naar school te laten gaan en daarna naar een kinderopvang, of ze houden het kindje thuis. Maar de kinderopvang in de streek is overvol, dus bieden we de mogelijkheid om te slapen op school."

Hij benadrukt dat het een vrijblijvende keuze is van de ouders om van het slaapklasje gebruik te maken. "Daarom vragen we er een kleine bijdrage voor. Het is bijna 1 symbolische euro."

Slapen op school

Er zijn scholen die ervoor kiezen om een deel van de klas in te richten als slaapplek voor de allerkleinsten. Dat doet directeur Sierens liever niet. In de Emmaüsschool is het een aparte ruimte die voldoet aan alle veiligheidsnormen en met toezicht.

"Wij hebben er als school voor gekozen om dat apart te houden. Als je in een klas moet slapen doe je tekort aan andere kinderen, je neemt een stuk van de ruimte in die niet voor iets anders kan gebruikt worden, maar alle begrip voor scholen die het wel zo organiseren."

Meest gelezen