Elektrische auto is de allerproperste, maar kijk uit: "De ene stroom is de andere niet"

Een elektrische auto op batterijen is absoluut de properste voor het milieu en voor het klimaat, dat is de conclusie van onze reeks tests in de twee artikels die u al kon raadplegen. Maar het blijft oppassen, want heel belangrijk is hoe de elektriciteit geproduceerd werd. Is dat door windturbines of door zonnepanelen dan is een batterij-auto niet te kloppen. Ook een elektrische auto, die rijdt op de Europese elektriciteitsmix, is nog altijd beter dan auto's op benzine, diesel of aardgas.  Maar in landen zoals Polen, waar de stroom nog afkomstig is van centrales die met steenkool gestookt worden, daar zouden elektrische auto's beter gewoon verboden worden.

Elektriciteit die komt van windmolens, zonnepanelen en kerncentrales is prima voor het klimaat omdat er bij de aanmaak van de stroom geen CO₂ vrijkomt. Een auto die met die elektriciteit is aangedreven, is de beste voor het klimaat en het milieu. 

Deze grafiek geeft het verschil weer in CO₂-uitstoot bij een elektrische auto op stroom die op al deze verschillende manieren geproduceerd is: met windmolens, met een kerncentrale (nucleair), met zonnepanelen, in met aardgas gestookte elektrische centrales of in met steenkool gestookte elektrische centrales. De grafiek toont ook de CO₂-uitstoot van de huidige Europese mix. Hoe langer de staafjes, hoe meer CO₂-uitstoot.

De Europese elektriciteitsmix is de stroom zoals hij in Europa uit het stopcontact komt. Het is een combinatie van hernieuwbare stroom, stroom uit kerncentrales en stroom uit centrales die gestookt worden met gas, bruinkool en steenkool. In ons land zitten we op klimaatvlak nog iets beter dan de Europese mix omdat een groter deel van onze stroom uit onze kerncentrales komt. 

De CO₂-uitstoot van de verschillende elektriciteitsbronnen vergelijken we in de tabel met de totale CO₂-uitstoot van een auto die op waterstof rijdt en van auto's op diesel, benzine en CNG.  Voor de waterstofauto gaan we ervan uit dat hij rijdt op "groene" waterstof, gemaakt uit stroom van windmolens of zonnepanelen. Ook een elektrische auto op de Europese elektriciteitsmix is wat dat betreft nog altijd beter dan een auto op benzine, diesel of aardgas. De berekeningen zijn gemaakt voor auto's die tijdens hun levensduur zo'n 200.000 kilometer halen. Dat is een realistisch gemiddelde.  

Het beste wat je kan doen is een elektrische auto kopen en rijden op groene stroom. Het slechtste is dezelfde auto op stroom uit een steenkoolcentrale

Marc Pecqueur, Thomas More, KU Leuven

"Het allerbeste wat je kan doen voor het klimaat is rijden met een elektrische batterij-auto op groene stroom uit een windmolen. En het slechtste wat je kan doen is met dezelfde auto rijden op stroom die gemaakt is in centrales die met steenkool gestookt zijn," zegt Marc Pecqueur van de Thomas More Hogeschool en KU Leuven. En rijden op 100% groene stroom kan: door als consument te kiezen voor een groenestroomcontract of door je auto te laden met de stroom van je zonnepanelen.

Als je je stroom haalt uit een gasgestookte elektriciteitscentrale, dan komt de CO₂-uitstoot van je elektrische auto erg dicht bij die van een diesel. 

Landen als Polen, waar ze elektriciteit uit steenkoolcentrales halen, zouden beter elektrische auto's verbieden.

Marc Pecqueur, Thomas More, KU Leuven

Stroom uit een steenkoolcentrale is al helemaal uit den boze: dan wordt een elektrische auto de vervuilendste van allemaal. Hij stoot dan zelfs 50% meer CO₂ uit dan een dieselauto. Pecqueur: "Landen als Polen zouden beter elektrische auto’s verbieden omdat zij hun elektriciteit enkel uit steenkool halen, wat voor het klimaat zelfs veel slechter is dan auto's met verbrandingsmotoren."

Meest gelezen