Videospeler inladen...

Vorig jaar weer meer nieuwe asielzoekers en toch minder dossiers behandeld

Ruim 23.000 asielzoekers arriveerden het afgelopen jaar in ons land. Dat is een stijging tegenover het jaar ervoor, maar wel nog ver onder de piek bij de zogenoemde asielcrisis van 2015. Opvallend is dat er minder dossiers behandeld werden, waardoor asielzoekers langer in de opvang wachten. 

Het aantal asielzoekers dat aankomt in België is ook afgelopen jaar weer gestegen. De cijfers liggen wel nog ver onder die van het piekjaar 2015, toen ruim 39.000 asielzoekers arriveerden. "In onze buurlanden Frankrijk, Nederland en Luxemburg zien we een vergelijkbare stijging," zegt commissaris-generaal van de  vluchtelingen en staatlozen Dirk Van Den Bulck. "Ook een aantal aankomstlanden die een EU buitengrens hebben zoals Griekenland, Spanje, Malta en Cyprus, kenden een sterke toename van het aantal verzoeken om internationale bescherming."

De grootste groep asielzoekers komt nog altijd uit Syrië. Verder wijzigt er wel één en ander bij de herkomstlanden. Het hoge aantal Palestijnen valt op. Tot een jaar geleden kregen zij bijna allemaal bescherming, maar dat is nu niet meer het geval. "De situatie in Gaza is veranderd", legt Dirk Van Den Bulck uit. "Lange tijd konden Palestijnen niet teruggestuurd worden, simpelweg omdat ze geen toegang kregen tot Gaza. Maar dat is intussen niet meer zo. Het commissariaat oordeelt nu in de meeste dossiers van Palestijnen dat ze vluchten om economische redenen. En dan is er geen nood aan bescherming en moeten ze dus terug."

Het beschermingspercentage duikt in 2019 omlaag naar 37 procent. Terwijl dat percentage sinds 2015 altijd boven de 50 procent lag. Daar blijkt een simpele verklaring voor te zijn. "We hebben het voorbije jaar gefocust op dossiers van asielzoekers die al eerder een asielaanvraag deden", zegt Van Den Bulck. 

Van alle asielzoekers heeft nog steeds vijftig procent nood aan bescherming.

Dirk Van Den Bulck

Het gaat om mensen die geweigerd werden, maar ook om asielzoekers die al bescherming kregen in een ander EU-land en toch naar België reizen om hier opnieuw asiel aan te vragen. Het overgrote deel van die dossiers wordt onontvankelijk verklaard (weigeringsbeslissing), die krijgen dus met andere woorden niet nog eens bescherming in ons land. "Dat haalt dus de verhouding van het aantal erkenningen tot vluchteling ten opzichte van het totaal aantal beslissingen naar beneden," aldus Van Den Bulck. "Wanneer we deze dossiers buiten beschouwing laten, ligt de beschermingsgraad op 50,5 procent. Vele verzoekers hebben bijgevolg nog steeds nood aan bescherming."

Bij een eerste verzoek om asiel blijft het beschermingspercentage hoog voor Syriërs, Eritreeërs, Turken en Burundezen. Voor Irakezen en Afghanen ligt de kans iets lager om erkend te worden als vluchteling. Dat hangt voor hen vooral af van de regio waarvan ze afkomstig zijn. Voor Palestijnen is de kans op bescherming zeer laag geworden.

Personeelstekort veroorzaakt problemen in opvang

Sinds 2017 is er bespaard op personeel bij het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen. Het gevolg is dat er minder dossiers behandeld worden en er onvermijdelijk veel blijven liggen. De asielzoekers moeten momenteel zeer lang wachten op een beslissing (meer dan een jaar) en blijven al die tijd in de opvang zitten. 

Volgens Van Den Bulck zou die trend keren: "In februari en in november heeft minister van Asiel en Migratie De Block beslist dat er personeel mocht worden aangeworven. We krijgen er zo'n 130 werknemers bij. Een deel daarvan is intussen opgeleid en kan dus dossiers beoordelen. Nog even en er is weer een evenwicht tussen nieuwe dossiers en afgehandelde dossiers. En dan kunnen we hopelijk ook de achterstand weer aanpakken."

Gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) reageerde in "De ochtend" op de nieuwe asielcijfers. Beluister het hieronder:

Bekijk hieronder het verslag uit “Het Journaal”: 

Videospeler inladen...

Meest gelezen