Na de heisa en het ontslag: ex-Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) eist schadevergoeding van P-Magazine

Kris Van Dijck (N-VA), de ex-voorzitter van het Vlaams Parlement, start een burgerlijke procedure tegen P-Magazine om een schadevergoeding te eisen. Twee artikels van het online magazine leidden vorig jaar tot zijn ontslag. Eerder vandaag oordeelde de Raad voor de Journalistiek dat een klacht van Van Dijck daarover grotendeels gegrond is.

Even terugspoelen naar 11 juli vorig jaar: de toenmalige voorzitter van het Vlaams Parlement, Kris Van Dijck, kwam onder vuur te liggen na een artikel van P-magazine. Volgens die website zou Van Dijck hebben geprobeerd om een escortmeisje op frauduleuze wijze een uitkering te bezorgen. 

Van Dijck stapte op nadat het artikel was gepubliceerd, maar diende nadien een klacht in tegen P-magazine bij de Raad voor de Journalistiek (RVDJ). Die instelling behandelt vragen en klachten over het werk van journalisten.

De RVDJ heeft de zaak nu onder de loep genomen en Van Dijck grotendeels gelijk gegeven. De Raad ging evenwel niet mee in de redenering dat de artikels een aantasting waren van de privacy van Van Dijck en beschouwde de klacht op dit punt ongegrond. 

Volgens de RVDJ is de politicus een publiek figuur en kunnen elementen uit het privéleven van publieke figuren invloed hebben op hun publieke functioneren. "De Raad is van oordeel dat dit het geval is en dat het maatschappelijk belang van de berichtgeving opweegt tegen het privébelang van klager", klinkt het.

De titel dat klager een meisje van plezier betaalde met belastinggeld, wordt op geen enkele manier gestaafd door de inhoud van het artikel 

Raad voor de Journalistiek

"Onwaarheden"

Maar Van Dijck voerde ook aan dat de artikels onwaarheden en lasterlijke aantijgingen bevatten, en op dit punt beschouwt de RVDJ de klacht wel als gegrond. Volgens Van Dijck wekten de artikels in hun geheel de indruk dat hij zich schuldig maakte aan sociale fraude. De RVDJ meent dat ze dit niet kan uitmaken, maar dat P-Magazine dit onvoldoende aannemelijk maakt. 

"Ook de titel dat klager een meisje van plezier betaalde met belastinggeld, wordt op geen enkele manier gestaafd door de inhoud van het artikel en ook hiervoor haalt de journalist geen elementen aan die dit kunnen onderbouwen, terwijl het om ernstige verdachtmakingen gaat."

Daarnaast had de journalist Van Dijck voor publicatie een kans op wederhoor moeten geven. De RVDJ noemt dit "essentieel gezien de ernstige beschuldigingen die de eer en goede naam betreffen".

"Stap voor stap eerherstel"

Vandaag maakte de advocaat van Van Dijck bekend dat hij ook een burgerlijke procedure zal opstarten tegen P-Magazine om een schadevergoeding te eisen. Eind juli hadden Van Dijck en zijn advocaat al een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend bij de onderzoeksrechter.

"Stap voor stap betekent dit herstel", zegt advocaat Walter Damen. "Het ongeval bleek een accident de parcours (Van Dijck kreeg een rijverbod van vijftien dagen en een boete nadat hij in juli dronken tegen een aanhangwagen was gereden, nvdr). Nu wordt duidelijk dat zijn tussenkomst niet ongeoorloofd was, noch speciaal. En de inhoud van het artikel was niet oordeelkundig."

Meest gelezen