Copyright 2016, Michael Crosson, licensed via EyeEm Mobile GmbH

Waarom komen initiatieven voor duurzame mobiliteit moeilijk van de grond? "Auto blijft hét symbool voor vrijheid"

De Nederlandse verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen heeft een eenvoudige verklaring voor het feit dat stimuli voor een meer duurzame mobiliteit nauwelijks ingang vinden. "De auto blijft het symbool van vrijheid en het verlengstuk van onze huiskamer. Zo lang er geen drastische maatregelen worden genomen, blijft iedereen van zijn auto gebruikmaken", aldus Tertoolen in "De wereld vandaag" op Radio 1.

De verkoop van auto's blijft stijgen in ons land en er worden steeds meer SUV's verkocht. De stimuli van de overheid voor duurzame mobiliteit zoals "cash for cars" of het mobiliteitsbudget lijken een slag in het water om het aantal auto's in het verkeer terug te dringen.

De verklaring voor de blijvende populariteit van de auto als vervoermiddel is heel eenvoudig volgens de Nederlandse verkeersdeskundige Gerard Tertoolen.

"De auto is nog steeds ons symbool van vrijheid en het verlengstuk van onze huiskamer. We hechten er heel sterk aan. De auto brengt ons waar we moeten zijn en we kunnen elk moment instappen, die vrijheid en die controle, dat werkt zo sterk dat alle pogingen om mensen tot andere manieren van vervoer over te laten gaan niets opleveren. Het interesseert de mensen niet eens", aldus Tertoolen in "De wereld vandaag".

De steeds toenemende files hebben nauwelijks invloed op de verknochtheid aan de auto. "Je kan vraagtekens zetten bij de vrijheid die de auto symboliseert als je de files ziet. Maar dat weerhoudt mensen niet. Je blijft in je veilig coconnetje zitten in je auto en je hebt geen last van de anderen. Op de momenten dat er geen file staat, blijft het vrijheidsideaal opspelen."

De omslag naar duurzame mobiliteit is een werk van lange adem

Daarnaast is de auto ook nog steeds een statussymbool. "De auto geeft aan hoe succesvol je bent in het leven. Je kan niet alleen tonen wie je bent, maar ook wat voor type rijder je bent. Je hebt stoere auto’s, je hebt kleine leuke auto’s en snelle auto’s. Dat zegt iets over je persoonlijkheid. Dat vinden de mensen erg prettig. Het statusaspect is een klein beetje aan het veranderen is, maar weg is het niet."

Stimuli voor duurzamere mobiliteit komen nog niet van de grond. "Het is een werk van lange adem. De fossiele brandstoffen vervuilen in grote mate. Het staat bijna vast dat we over twintig jaar niet meer op dezelfde manier van de auto gebruikmaken. Maar niemand wil de eerste stap zetten. Zo lang er geen drastische maatregelen genomen worden, blijft iedereen van zijn auto gebruikmaken."

Sensibiliseringscampagnes voor duurzame mobiliteit leveren weinig op volgens Gerard Tertoolen. "Ik kan niet voorspellen hoe snel het zal gaan. Maar met campagnes gaan we het niet redden. Er zijn andere drastische initiatieven nodig." Tertoolen ziet in de toekomst een bewustwording dat de wereld aan het veranderen is en dat er duurzame oplossingen moeten worden gezocht. "Het zullen maatregelen als een prijsstijging aan de pomp of een autoverbod in bepaalde wijken zijn die de mensen voor alternatieven zal doen kiezen", besluit Tertoolen.

Beluister het gesprek met verkeersspecialist Gerard Tertoolen uit "De wereld vandaag" hier:

Meest gelezen