Brug in Wommelgem waar brokstukken zijn afgevallen op E313, blijft permanent dicht: nog jarenlang verkeerschaos in zicht

De brug over de E313 in Wommelgem in de provincie Antwerpen blijft definitief gesloten voor alle autoverkeer. Dat heeft Wegen en Verkeer beslist na een grondige controle. Eind december vielen er van de brug brokstukken naar beneden waarop de brug al tijdelijk werd gesloten.

De Wijnegembrug stond al langer onder verscherpt toezicht, maar nu blijkt dat de voorspankabels die de brug dragen, spanning verliezen omdat ze oud en versleten zijn. Daardoor neemt de draagkracht van de brug af en komt de constructie onder druk te staan. Met als gevolg dat het beton rond de kabels verbrokkelt en loskomt. Daarom is nu beslist dat er geen auto's of vrachtwagens meer over de brug mogen rijden. Maar volgens het Agentschap Wegen en Verkeer is het niet nodig daarom de brug vervroegd af te breken.   

De Wijnegembrug ligt op een drukke verbindingsweg tussen het centrum van Wommelgem met het industriegebied en de buurgemeente Wijnegem. Het verkeer moet nu omgeleid worden via de Doornaertbrug, een kleinere brug in de buurt die tot nu toe weinig gebruikt werd en waar geen zwaar vrachtverkeer over mocht. Er staan ook geen lichten op de brug en er mogen geen fietsers over. " Een zeer lastige situatie," zegt schepen voor verkeer Alex Helsen, "vooral omdat de werkzaamheden aan ons rondpunt dat we aan't aanleggen zijn in de Ternesselei, hiermee samenvalt. Maar ik denk dat de veiligheid van iedereen primeert boven de verkeerssituatie."

 

Nieuwe brug in 2022

"De bouw van een nieuwe brug zal hopelijk starten in 2021," zegt schepen Alex Helsen, "dat was al zo voorzien, het is gewoon pech dat deze brug nu, een jaar te vroeg, de geest geeft. In 2022 zou de nieuwe brug dan af moeten zijn. Ondertussen gaan we wel bekijken of er over de Doornaertbrug toch geen fietsers over mogen." 
 

Winkeliers en buurtbewoners

Voor de winkeliers in de buurt van de afgesloten brug is de beslissing om ze te sluiten een streep door de rekening. Zij zien het aantal klanten sterk teruglopen. Ook de buurtbewoners van de kleinere brug waar het verkeer nu naartoe wordt geleid, zijn niet zo gelukkig met de nieuwe files voor hun deur. 
 

 

brug vanop E313

Meest gelezen