Ook daders huiselijk geweld worden begeleid: "Schuldinzicht is erg belangrijk"

Daders van huiselijk geweld gaan nu ook overal begeleiding krijgen. Tot nu werd er vooral hulp geregeld voor de slachtoffers. Zij werden opgevolgd door justitie-assistenten. Vanaf vandaag is die begeleiding er ook voor daders die een tijdelijk huisverbod hebben gekregen.

Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen terecht in Vlaamse justitiehuizen. Daar worden ze opgevolgd door justitie-assistenten en die assistenten krijgen er vanaf vandaag een taak bij. Want ook daders moeten vanaf nu meer begeleiding krijgen. Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) vindt het belangrijk om hierop in te zetten: "Huiselijk geweld is geen marginaal fenomeen. Het gebeurt in alle sociale klassen. Het helpt om de daders een tijdlang uit huis te zetten. Maar we moeten niet alleen de slachtoffers beschermen. We moeten ook de daders begeleiden naar de toekomst toe." De bedoeling is om zo de situatie onder controle te houden. 

Limburg

Limburg staat al ver in de aanpak van huiselijk geweld. Er wordt al vaak gebruik gemaakt van het huisverbod, waarbij de dader een tijdlang niet naar huis mag. "En er is ook al succesvol met de begeleiding van daders geëxperimenteerd", zei parketmagistraat Veerle Cielen vandaag in "Start je dag". "Het is belangrijk om huiselijk geweld met prioriteit te behandelen."

De daders worden daarbij geconfronteerd met hun daden zodat ze hun gedrag veranderen. "De dader moet inzien dat er hulp nodig is en wordt ook samen met het gezin doorverwezen naar de juiste hulpverlening", zegt Cielen. "Mensen hebben niet altijd direct inzicht in hun gedrag en de gevolgen ervan. Daarom is het belangrijk dat we kort na de crisis aan de slag gaan. Dan staan mensen open voor hulpverlening. Het is de bedoeling dat de daders daarna niet meer hervallen in hun oude gedrag." 

Meest gelezen