Belangrijke rol voor Verhofstadt in conferentie over de toekomst van Europa

Er is een akkoord tussen de drie grote fracties in het Europees Parlement over de structuur van de "Conferentie over de toekomst van Europa". Europees parlementslid Guy Verhofstadt (Open VLD) krijgt een centrale rol, al zal hij niet de "voorzitter" van de conferentie worden genoemd. De conferentie zal, op basis van onder meer burgerbijeenkomsten, aanbevelingen formuleren aan de Europese leiders. 

Wat kan beter in Europa?

Wat doet de Europese Unie goed, en wat kan beter? Hoe kan het democratischer en efficiënter?  Als het van een grote meerderheid van het Europees Parlement afhangt, zal de "Conferentie over de toekomst van Europa" zich de komende twee jaar over dat soort vragen buigen.  De conferentie zou op 9 mei (Europadag) van start gaan, en ergens in 2022 eindigen met aanbevelingen aan de Europese leiders.  Er moeten thematische burgerbijeenkomsten (over klimaat, over sociaal beleid, enzvoort) gehouden worden in heel de EU, waaraan telkens minstens 3 burgers van elke lidstaat meedoen. Voor jongeren moeten er aparte bijeenkomsten komen.   Die "bottom-upaanpak" moet input geven aan een plenaire vergadering, waarin vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de nationale parlementen en de regeringen zullen zetelen. 

Troostprijs

In juli vorig jaar had de Franse president Macron gezegd dat Guy Verhofstadt de leiding zou krijgen van de conferentie. Dat werd toen als een soort troostprijs beschouwd omdat Verhofstadt geen voorzitter van het Europees Parlement was geworden. De laatste weken was er twijfel over de kansen van Verhofstadt, omdat de Europese sociaaldemocraten (S&D-fractie)  openlijk de post van conferentievoorzitter opeisten.  Ook de Europese Volkspartij (EVP) leek het niet te willen gunnen aan Verhofstadt.  De fractieleiders van S&D, EVP en Renew (de liberale fractie) hebben nu een compromis bereikt.  In de "Executive Coordination Board", het leidende orgaan van de conferentie, zal een vertegenwoordiger van de drie grote fracties zitten. Een van hen, volgens de liberalen de "de facto voorzitter", zal de werkzaamheden coördineren en bijeenroepen. Dat wordt dus iets voor Guy Verhofstadt. De inhoudelijke invulling van de conferentie zou door Manfred Weber, fractieleider van de EVP, gebeuren. Iemand van S&D zou instaan voor de relaties met de burgers.  

Wat doet de Commissie?

Gisteren debatteerde het Europees Parlement over de conferentie. Guy Verhofstadt zei daarin dat de brexit bewijst dat er iets mis is met de Europese Unie, en dat een sterke EU nodig is nu er zoveel onzekerheid is in de wereld. Over de werking van de conferentie zei hij dat die anders moet dan de Europese Conventie, die in 2002 onder leiding van de Franse president Giscard d'Estaing en Jean-Luc Dehaene een wijziging van de Europese verdragen voorbereidde.  Nu moeten de burgers erbij betrokken worden, zei Verhofstadt.

(lees verder onder de video)

Videospeler inladen...

De resolutie over de conferentie werd met een grote meerderheid goedgekeurd. 494 parlementsleden stemden voor, 147 tegen. Er waren 147 onthoudingen, onder meer van de drie parlementsleden van N-VA. In het debat uitte Geert Bourgeois bedenkingen bij de rol van de burgers in de conferentie. 

(lees verder onder de video)

Videospeler inladen...

De drie parlementsleden van Vlaams Belang stemden tegen de resolutie. Volgens Gerolf Annemans ligt de uitkomst ervan al vast, en is het een "dure, nutteloze theatervoorstelling". 

(lees verder onder de video)

Videospeler inladen...

Of de conferentie er ook zal komen, is nog niet helemaal zeker. Er is een akkoord over nodig met de regeringen van de 27 lidstaten, en met de Europese Commissie. Volgende week zal de Commissie zélf haar visie over de conferentie bekendmaken. Als de conferentie er komt, dan stopt Verhofstadt met zijn werk als brexit-coördinator in het Europees Parlement. 

Meest gelezen